De Veenvaart in Hemmeltied, het live radioprogramma van rtv Drenthe.

ORANJEDORP - Zaterdag 26 november, aanstaande zaterdag, komt het live radioprogramma van rtv Drenthe, Hemmeltied, naar Oranjedorp.


Twee uur lang is de Veenvaart in al haar facetten hoofdonderwerp in dit programma. Hemmeltied, de gezelligste visite van Radio Drenthe op locatie, gepresenteerd door Harm Dijkstra en Leonie van der Werf. Gastheer voor deze uitzending is de Coöperatieve vereniging De Veenvaart. Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur, Dorpshuis D’Aole Turfstee, Oosterwijk wz 55, Oranjedorp.

“De Veenvaart in Zuidoost Drenthe, een kanaal met een verhaal”
Drie hoofdonderwerpen komen aan de orde :
1. De Coöperatieve vereniging De Veenvaart UA als organisatie, gedragen door de 8 dorpen langs de veenvaart
2. De geschiedenis van de kanalen in Zuidoost Drenthe, de historie van het gebied en het bijzondere karakter van de regio
3. De veenvaart en de regio in toeristisch en recreatief perspectief
Introductie. (tekst uit de gemeentelijke notitie ’Kansen verzilveren’ over de vrijetijdseconomie in de gemeente Emmen / november 2016)

De Veenvaart
De Veenvaart is een kanaal met een verhaal. Technisch is het een hoogstandje omdat het de Hondsrug doorsnijdt en via twee bijzondere sluizen het hoogteverschil van vijf meter overbrugt. Beide sluizen, een koppelsluis en een spaarsluis, zijn zo ontworpen dat er bij het schutten zo weinig mogelijk water wegstroomt. Maar bovenal is de Veenvaart een belevenis. De verhalen over de ijstijd, de prehistorie, de tijd van de turfstekers en kanalengravers, het hoogveen en de huidige natuur zijn onderweg vanaf de boot te zien. Ook wandelaars en fietsers kunnen langs de oevers en aan de wal van deze verhalen genieten. In het Veenpark, het enige doorvaarbare museum van Nederland, is de expeditiepoort Veen van het Geopark de Hondsrug ingericht.
Hoe mooi de Veenvaart is en welke mogelijkheden de directe omgeving biedt, moet blijvend onder de aandacht van de watersporter gebracht worden. Vooral bij de vaartoeristen die van buiten Drenthe komen en een meerdaagse tocht maken. De kans op succes is het grootst als de gemeenten die aan de vaarroute liggen en de provincies Groningen en Drenthe hierbij samenwerken.

Het bevaarbaar maken van de Veenvaart en het graven van het nieuwe deel, het Koning Willem Alexanderkanaal, betekende een flinke investering voor de verschillende overheden. Een reden te meer om de mogelijkheden die de Veenvaart biedt optimaal te benutten. ‘De veenvaart verzilveren’ sluit goed aan op het uitgangspunt dat de dorpen die aan een toeristische route liggen als ankerpunten fungeren. Ook het gebiedsontwikkelingsplan en de kadernota Vitaal Platteland ondersteunen deze gedachte. Samen met bewoners, ondernemers en de provincie Drenthe wil de gemeente het succes van de Veenvaart beter zichtbaar maken en verder uitbouwen.

Aanwezige gasten in het programma zijn onder andere vertegenwoordigers van het bestuur van de coöperatie, leden uit de 8 dorpen, woordvoerders van Staatsbosbeheer, het Geopark De Hondsrug, Stichting Veenland, De Snikke Johannes Veldkamp, Musea en het SMRE , Stichting Marketing Regio Emmen.

Het programma wordt opgeluisterd door het zangkoor Friends uit Klazieneveen en de dichter/prozaïst Gezienus Omvlee uit Zuidbarge. Voor meer informatie: Stoffer Appeldorn, bestuurslid van de coöperatie. (M) 06 38406916

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda