Lokale Omroep Hoogeveen luidt opnieuw noodklok

Programmaraad en sportredactie hebben dringend medewerkers nodig Hoogeveen - De programmaraad en de redactie van het sportprogramma van Lokale Omroep Hoogeveen (LOH) luiden gezamenlijk de noodklok. Beide organen van de lokale omroep Hoogeveen hebben dringend medewerkers nodig.


De programmaraad zoekt vertegenwoordigers van vier sectoren uit de samenleving en de redactie van het sportprogramma zoekt dringend presentatoren, verslaggevers en technici. Door het vertrek van enkele medewerkers heeft de sportredactie met onderbezetting te maken en dreigt het sportprogramma te verdwijnen.

De programmaraad is een wettelijk verplicht, representatief orgaan, met als doel de inhoud en de kwaliteit (onder andere de verhouding tussen amusement, informatie, educatie en cultuur) van de programmering te bewaken. De raad heeft tevens de bevoegdheid een programmaleider/hoofdredacteur te benoemen. Daartoe wordt minimaal twee keer per jaar (in voor- en najaar) vergaderd. De programmaraad van de lokale omroep Hoogeveen bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren uit de samenleving.

Momenteel zijn maar liefst vier sectoren in de programmaraad niet meer bezet. Het gaat om vertegenwoordigers van de sectoren kunst en cultuur, kerkgenootschappen op geestelijke grondslag, werkgevers en etnische en culturele minderheden. De programmaraad hoopt zo snel mogelijk belangstellenden te vinden die in deze raad zitting willen nemen als vertegenwoordiger van een van de genoemde sectoren.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Martin van ter Beek, tel: 0528-273940 of mobiel: 06-12119245. E-mail: vanterbeek.m@gmail.com

Ook is de programmaraad van de lokale omroep Hoogeveen op zoek naar een voorzitter.
Momenteel werkt de programmaraad met een interim-voorzitter, die bereid is dit te doen tot een definiteve invulling is gevonden. Het voorzitterschap kan worden bekleed door iemand die een sector vertegenwoordigt, maar ook door iemand die op persoonlijke titel deelneemt in de programmaraad. Naast de bovengenoemde sectorvertegenwoordigers, kan zich dus ook iemand melden voor het voorzitterschap.

Sportprogramma’s
Ook de redactie van de sportprogramma’s Sport Lokaal (zaterdag) en Zondagmiddagmarathon (zondag) zitten te springen om medewerkers. Op een oproep van twee jaar geleden kwamen enkele reacties, zodat het programma op zondag gered kon worden, want het stond op het punt ter ziele te gaan. Op dit moment verkeren de sportprogramma’s in dezelfde situatie. Aan het eind van dit seizoen vertrekken enkele medewerkers, zodat opnieuw de bemensing van de sportprogramma’s onvoldoende wordt. Er is dringend behoefte aan verslaggevers, presentatoren en technici.

Belangstellenden kunnen vrijblijvend bij een programma aanwezig zijn om te kijken of het iets voor hen is. Ook kan men met een verslaggever op pad gaan naar een sportwedstrijd. Technici worden begeleid door de huidige technici. Het is een mooie plek om ervaring op te doen en iedereen krijgt de begeleiding die nodig en wenselijk is. De sportredactie hoopt van harte dat mensen zich zullen melden en in de mooie wereld van radio maken willen stappen en dan in het bijzonder in de wereld van lokale sport.

Belangstellenden kunnen zich melden bij Reinier de Boer. tel: 06-27454839. E-mail: reinklaas@hetnet.nl.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda