Banengroei Drenthe stabiliseert: aanhoudende krapte vraagt om keuzes en creatieve oplossingen

EMMEN - UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Drenthe in 2024 en 2025 in rustiger vaarwater terechtkomt, na enkele turbulente jaren. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2024 – 2025, die een beeld geeft van de banengroei en -krimp. De arbeidsmarkt volgt hiermee de economie die terugkeert naar een gematigd groeipad. Ook aanhoudende personeelstekorten remmen de banengroei.


Economie raakt arbeidsmarkt niet door krapte
‘Het opvallende is dat de haperende economie de arbeidsmarkt tot nu toe nog amper raakt. Ondanks de vermindering in vacatures bleef de werkloosheid laag’ geeft arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld aan. ‘De energie-intensieve industrie had het zwaar en er waren wat opvallende faillissementen. Dat leidde weliswaar tot ontslagen, maar leverde een beperkte toename van WW uitkeringen op. De oververhitte arbeidsmarkt absorbeerde het ontslagen personeel vrij gemakkelijk.’

Lichte groei werknemersbanen in 2024 en 2025
De werkgelegenheid ontwikkelde zich in de afgelopen jaren behoorlijk positief. Zo groeide het aantal werknemersbanen in de arbeidsmarktregio Drenthe in de periode 2020 – 2023 met 7.800 (7,1%). In 2024 en 2025 neemt het aantal banen van werknemers in Drenthe licht toe met respectievelijk 100 (+0,1%) in 2024 en 300 (+0,2%) in 2025 en komt uit op 118.200. Ondanks de bescheiden groei blijft de arbeidsmarkt krap.

Kleine banengroei in meeste sectoren
Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose groeit in de arbeidsmarktregio Drenthe het aantal banen van werknemers in 2024 en 2025 in de meeste sectoren. In sectoren als specialistische zakelijke diensten (+100), detailhandel (+200), en zorg & welzijn (+300) wordt een lichte groei verwacht. De zorgsector blijft belangrijk voor Drenthe door de bevolkingsgroei en vergrijzing.

Krimp in energie-intensieve industrie
Niet in alle sectoren groeit de werkgelegenheid. Vooral het banenverlies in de industrie (-200 in beide jaren samen) raakt Drenthe. De hoge energieprijzen remmen de groei, vooral in de chemische en overige industrie. De uitzendsector, die sterk conjunctuurgevoelig is, krimpt in 2024 met 700 banen, maar herstelt licht in 2025 (+100).

Aanhoudende personeelstekorten
Hoewel de krapte op de arbeidsmarkt over een historisch hoogtepunt heen lijkt te zijn, blijven werkgevers de komende jaren last houden van personeelstekorten. Dit vraagt om creatieve oplossingen. UWV biedt in het rapport ‘Personeelstekorten aanpakken: 34 oplossingen voor werkgevers’ diverse strategieën zoals flexibele werkuren en om- en bijscholing. Voor 14 beroepsgroepen maakte UWV daarnaast overzichten met praktijkvoorbeelden van oplossingen waar werkgevers mee aan de slag kunnen.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda