POLITIEK

PvdA en Gemeentebelangen: meer aandacht voor de Drentse streektaal

HOOGEVEEN – Als het aan de fracties van PvdA en Gemeentebelangen ligt, wordt in de gemeente Hoogeveen meer aandacht besteed aan de Drentse streektaal. Het Drents, onderdeel van de Nedersaksische taal, bevat de geschiedenis en identiteit van onze gemeente. Het maakt deel uit van ons cultureel erfgoed. Als een taal verdwijnt, verdwijnt een deel van de identiteit, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck.
Reageer!

PvdA Hoogeveen: Artikel-1 Grondwet in raadhuis Hoogeveen

HOOGEVEEN – De tekst van Artikel-1 van de Grondwet, het artikel dat discriminatie verbiedt, verdient een belangrijke plek binnen het raadhuis van Hoogeveen. Een motie met die strekking, een initiatief van de PvdA, wordt donderdag besproken in de raadsvergadering. “Ruim een kwart (27%) van de Nederlandse inwoners ervaart discriminatie. De gevolgen van discriminatie kunnen groot zijn”, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck.
Reageer!

Carmelcollege organiseert scholierenverkiezingen

EMMEN – Op dinsdag 7 maart aanstaande organiseert de sectie maatschappijleer van het Carmelcollege Emme scholierenverkiezingen rondom de komende Provinciale Statenverkiezingen. Op beide locaties van de school (Wendeling en Meerdijk) plaatst de school stemhokjes en stembussen.
Reageer!

PvdA en Gemeentebelangen: zet buurt- en dorpshuizen als ‘warme huiskamer’ in

HOOGEVEEN - Als het aan de fracties van PvdA en Gemeentebelangen ligt, worden dorps- en buurthuizen de komende winter ingezet als warme huiskamer. Voor inwoners die geconfronteerd worden met hoge energielasten en daardoor mogelijk noodgedwongen thuis in de kou zitten, kunnen buurt- en dorpshuizen wellicht een deel van de oplossing zijn, vertelt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck
Reageer!

VVD en PvdA op de bres voor buurt-/dorpshuizen en sportverenigingen

HOOGEVEEN - Dorps- en buurthuizen en sportverenigingen hebben het zwaar met de alsmaar stijgende energiekosten. Sportverenigingen zien zich gedwongen de contributie te verhogen en dorps- en buurthuizen blijven minder lang open om zo de kosten te verlagen. VVD en PvdA roepen het college van Burgemeester en Wethouders in Hoogeveen op de problemen binnen de gemeente Hoogeveen in kaart te brengen. Daarnaast willen de twee partijen weten wat het college wil doen om sportverenigingen en dorps- en buurthuizen toegankelijk en open te houden.
Reageer!

Emmen sluit zich aan bij ‘Eén tegen Eenzaamheid’

EMMEN - De gemeente Emmen gaat deelnemen aan het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Doel van het actieprogramma is om te doorbreken dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Facet organiseerde op 5 oktober in de week tegen eenzaamheid een symposium over het doorbreken van eenzaamheid. Samenwerkende organisaties in Emmen uit cultuur, onderwijs, welzijn, zorg, bedrijfsleven en de gemeente gaan hiermee samen aan de slag.
Reageer!

VVD en PvdA willen kinderraad en kinderburgemeester in Emmen

EMMEN - De VVD en PvdA in Emmen willen dat de gemeente actief gaat helpen in het opzetten van een kinderraad en de benoeming van een kinderburgemeester. De fracties dienen hiervoor een motie in tijdens de komende gemeenteraadsvergadering.
Reageer!

PvdA Hoogeveen roept college op jeugd meer te betrekken bij politiek

HOOGEVEEN - In de politiek gaat het vaak óver kinderen en jongeren. Weinig wordt gesproken mét kinderen en jongeren. PvdA Hoogeveen roept het college van B&W op hier verandering in te brengen. De partij denkt aan het instellen van een kinderadviesraad, kinderburgermeester of kindercollege van B&W.
Reageer!

Wakker Emmen zeer verbaasd over mogelijke komst noodopvang

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen is zeer verbaasd over de berichten die even voor middernacht in diverse media verschenen. Daarin staat dat de noodopvang van Ter Apel in de gemeente Emmen komt. De gemeenteraad is hierover op geen enkele wijze geïnformeerd of betrokken en daarom wil Wakker Emmen opheldering van het college van B&W. Het college geeft aan verrast te zijn en dat er geen toezeggingen zijn gedaan, maar desondanks wil de partij wel weten of er gesproken is met het Rijk over een mogelijke overlooplocatie en hoe het kan dat de gemeente Emmen in beeld is voor eenoverlooplocatie.
Reageer!

Wakker Emmen maakt zich zorgen over stank door overstortvijver Emmerhout

EMMEN - De fractie van Wakker Emmen maakt zich zorgen over de stank die wordt veroorzaakt door de overstortvijver in Emmerhout. Naar aanleiding het bericht op RTV Drenthe gisteren, waarin buurtbewoners klagen over de stank in de vijver, trekt de fractie van Wakker Emmen aan de bel bij de wethouder. Donderdag 2 juni zal er tijdens de raadvergadering gevraagd worden of de wethouder op de hoogte is van de problemen en of hij mogelijkheden ziet voor oplossingen.
Reageer!

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda