Albertje Steensma verrast met de Buiskool Trofee

EMMEN - De jaarvergaering van de Drentse vereniging 't Aol Volk werd donderdagavond een bijzondere vergadering. Albertje Steensma is gestopt na vele jaren als secretaris van het bestuur van t Aol Volk. Aan haar werd de Buiskool Trofee uitgereikt. Prominente Drenten zoals Daniel Lohues en Harm en Roelof mochten deze trofee eerder ontvangen en daarnaast werd Albertje en haar man Watze tot erelid van de vereniging worden benoemd.

Albertje en Watze zijn nu alle twee erelid van de vereniging 't Aol Volk


Wie was Buiskool?
Hendrikus Tebbe Buiskool werd in 1881 geboren in Weerdinge. In 1915 volgde hij zijn vader op als hoofd van de lagere school in Weerdinge en in 1942 ging hij met “pensioen”. Hij was ongetrouwd en leefde samen met zijn eveneens ongetrouwde zuster Tjakina.

Naast zijn beroep was hij erg betrokken bij het boerenleven, hij verzorgde landbouwcursussen en was jarenlang secretaris van de landbouwvereniging. Daarnaast was hij erg geïnteresseerd in de geschiedenis van ZO-Drenthe en schreef daarover in verschillende bladen en tijdschriften. Zo schreef hij ook het driedelige werk “Zuid-oost Drenthe op weg naar een nieuwe toekomst” en “Op Naobervesiet”.


In 1948 gaf Buiskool de aanzet tot het oprichten van de Drentse Vereniging ’t Aol’Volk. Het doel van deze vereniging moest gericht zijn op het nastreven en ontplooien van het Drents eigen in taal, zeden, gewoonten, klederdrachten enz. Buiskool was de eerste voorzitter van ’t Aol’Volk en hij heeft deze functie vervult tot aan zijn overlijden in 1956.

Om “Mister Boeskool” blijvend te eren voor zijn vele en baanbrekende werk voor de vereniging heeft het bestuur in 1998 besloten tot de instelling van de “H.T. Buiskool-trofee”. Deze trofee wordt eens in de zoveel tijd uitgereikt aan een persoon of een groep personen, die zich inzet(ten) voor het behoud van de Drentse folklore en Drentse cultuur in al haar geledingen of op dit gebied bijzondere prestaties heeft of hebben geleverd.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda