Concerten van Hanneke Evink (zang- en theaterrvrouw) en Juul Beerda (accordeon)

HUISKAMER NIEUW AMSTERDAM - Beste muziekliefhebbers, Hierbij nodig ik jullie uit voor de bijzondere concerten van Hanneke Evink (zang- en theaterrvrouw) en Juul Beerda (accordeon) op zondag 28 april om 12.00 uur en om 15.30 uur. Zij vertolken liederen van Bertold Brecht (Duitsland 1898) Op jonge leeftijd is Brecht al een kritische theatermaker. Hij bekritiseert de 1e Wereldoorlog die toen aan de gang was. De soldaten, waar Duitsland zo trots op is, noemt Brecht hersenloos kanonnenvlees ("Hohlköpfe") geleid door oorlogspropaganda. Brecht ziet er niets moois aan om te sterven voor volk en vaderland, zoals de jonge soldaten wordt voorgehouden. In de tweede helft van de jaren twintig zien we de politieke bewustwording van Brecht. Zijn werk komt meer en meer in het teken van de politiek staan. Brecht ontwikkelt zijn eigen vorm van episch theater. Hij wil zijn publiek aan het denken zetten. In zijn werk staat niet de emotie centraal, maar de ratio. Brecht wil niet dat zijn publiek zich gepassioneerd laat meeslepen door een verhaal, hij wil hen vooral laten nadenken over en bewust maken van menselijke en maatschappelijke verhoudingen. In de gedachte van Brecht zijn mensen vooral een product van de menselijke en economische verhoudingen, de maatschappij. Omdat mensen de maatschappij zelf maken, kunnen ze die ook veranderen. De mensen worden geboren in van hun wil onafhankelijke verhoudingen, maar schrijven op hun beurt wel geschiedenis. Met het episch theater wil Brecht maatschappelijke, en dus ook menselijke, relaties in hun realiteit en ruwheid tonen. Hij wil vragen stellen bij de zich ontwikkelende gebeurtenissen, zowel op theatraal als maatschappelijk vlak. (teksten uit Wikipedia) Hoe eigentijds kan het zijn? Van harte welkom bij deze bijzondere concerten rond de periode van herdenking van oorlogsgeweld en het vieren van vrijheid.