Nieuwbouwplannen voor Barger-Oosterveld en Emmen-centrum

EMMEN - Drie appartementencomplexen met in totaal 54 woningen aan de Weerdingerstraat in Emmen en zeven vrijstaande woningen aan de Oosterveldsestraat in Barger-Oosterveld. Deze twee kansrijke woningbouwplannen worden de komende periode verder onderzocht en uitgewerkt. Het college van Emmen is akkoord met het sluiten van intentieovereenkomsten met de ontwikkelaars van deze plannen.


Wethouder Jisse Otter:
“We zien een grote vraag naar nieuwbouwwoningen. Tegelijkertijd zijn we ook continu in gesprek met ontwikkelaars voor bouwplannen door de hele gemeente. Zo zorgen we dat we overal in de gemeente bouwmogelijkheden houden en stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt.”

Emmen-centrum
De appartementencomplexen aan de Weerdingerstraat zijn gepland op nummer 205, waar eerder het bedrijf Centric gevestigd was. Het gaat om circa 54 appartementen in het middensegment. Naar aanleiding van dit plan wordt er ook een gebiedsvisie opgesteld voor het hele gebied tussen de Weerdingerstraat, Wolfsbergenweg, Heidelaan en het Bendienplein. Het beeld is dat dit gebied op termijn gaat veranderen van alleen bedrijvigheid naar een gemengd gebied met meer woningen.

Barger-Oosterveld
Op de locatie waar straks de zeven vrijstaande woningen moeten komen, bevinden zich nu nog een ijsbaan en een café. Het café is al enige tijd gesloten. In het voorlopige plan wordt de ijsbaan een stukje verplaatst en komt achter de woningen te liggen. Eerder waren er ook al eens andere woningbouwplannen voor deze locatie.

Planning
Voor beide locaties geldt dat er nog een definitief plan moet worden gemaakt en het bestemmingsplan moet worden aangepast. De bestemmingsplanprocedure duurt ongeveer een jaar. Daarna kan worden gestart met de bouw

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda