Regiostad Emmen investeert komende jaren 18 miljoen in binnenstad dankzij 4,5 miljoen subsidie van provincie en euro

EMMEN - Een gastvrij, levendig en toekomstgericht centrum van Emmen van hoge kwaliteit, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat is de doelstelling van het uitvoeringsplan Regiostad Emmen, waarvoor de gemeente 4,55 miljoen euro ontvangt van de provincie Drenthe uit het Regiostedenfonds. In komende vier jaar investeert de gemeente in totaal 18 miljoen euro in het verbeteren van de fietsroutes in het centrum, de entree van het Rensenpark met de nieuwbouw van het CBK Emmen, het verbeteren van het openbaar gebied in het centrum (Wilhelminastraat â?? Hoofdstraat Zuid) en het omzetten van winkelruimte naar een andere functie.


Met het Regiostedenfonds zet de provincie Drenthe in op sterke, toekomstbestendige en compacte binnensteden van Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. Vanuit dit fonds ontvangen de gemeenten subsidie om de centra aantrekkelijker te maken. De gemeente Emmen heeft hiervoor 4,55 miljoen euro aangevraagd en toegekend gekregen. Dit geld is toegevoegd aan het Uitvoeringsplan Regiostad Emmen, waarin verbeterprojecten met een totale investering van 25 miljoen euro staan. Het college heeft dit plan nu vastgesteld. De uitvoering loopt tot eind 2025.

Verbeteren fietsverbindingen: 1,45 miljoen
Een aantrekkelijk centrum is goed bereikbaar per fiets. De fietsverbinding Emmen Centrum-Angelslo (van spoorwegovergang Kerkhoflaan tot Statenweg) wordt verbeterd. Aan de Van Schaikweg komen fietsstroken tussen de Emmalaan en de Wilhelminastraat. De Noordbargerstraat wordt opnieuw ingerichten op de Dordsestraat worden fietsers gedwongen om op veilige plekken over te steken. Het aantal fietsenstallingen bij het NS-station wordt uitgebreid.

Verbeteren Hart van de Binnenstad: 1,85 miljoen
In het ondergrondse deel van het voormalig Biochron in het Rensenpark wordt het CBK Emmen gehuisvest. Het entreegebied van het Rensenpark krijgt een nieuwe verbinding met de Markt. De monumentale waarde van Het Hospershuis wordt verbeterd door de deels gesloopte achtergevel te herstellen. Ook wordt de buitenruimte mooi aangesloten op de entree van het Rensenpark en krijgen voortuinen van de stadsvilla’s een opknapbeurt.

Het stuk van de Hoofdstraat Zuid tussen de Notaris Oostingstraat en de Kapelstraat wordt opnieuw groen ingericht zodat dit deel van het centrum beter aansluit bij De Markt; daarbij wordt rekening gehouden met het veranderend klimaat en wordt ook de riolering vernieuwd. Wonen zorgt voor levendigheid in het centrum. Er komt meer ruimte voor wonen en andere functies, onder meer aan het Mondriaanplein. De herinrichting van het Kompasplein in Wildlands is ook onderdeel van het verbeteren van het Hart van de Binnenstad: dit project is inmiddels in uitvoering.

Uitvoering
Het uitvoeringsplan is flexibel en ook niet alles wordt tegelijk uitgevoerd. Een aantal projecten start nu met de voorbereiding; afhankelijk van de voortgang en eventuele extra subsidies kan er meer worden gedaan. De projecten waar het geld van de provincie in gestoken wordt, zijn voor eind 2025 afgerond. Dat is een voorwaarde van de provincie Drenthe.

Tot slot zit er in het uitvoeringsprogramma een ontwikkelfonds om vastgoed in het hart van de binnenstad te ontwikkelen. Transformatie van winkels naar een andere functie draagt bij aan levendigheid in het centrum en zorgt voor extra woonruimte in de gemeente. Nu geen extra geld nodig.

De projecten kosten in totaal bijna 25 miljoen euro; daarvan is 18 miljoen euro inmiddels beschikbaar, inclusief de 4,5 miljoen euro van de provincie. Het college hoeft voor deze projecten geen extra geld te vragen aan de raad omdat zij voor deze projecten in het verleden al geld beschikbaar heeft gesteld, bijvoorbeeld vanuit riolering of vanwege verkeersveiligheid maar ook voor de herhuisvesting CBK in de kelders van het voormalig Biochron. Voor enkele projecten is nog wel geld nodig.

Dat kan komen uit andere subsidies vanuit het rijk of door bijdragen van anderen bij planontwikkeling. Als er meevallers zijn bij de projecten die uitgevoerd worden dan kan dat geld weer worden ingezet. Daarom wordt de raad gevraagd om de projecten onderling te mogen verrekenen bij meevallers of tegenvallers bij de uitvoering.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda