Eerste JTF-subsidie in Drenthe voor project BIOTEKK voor transitie naar groene economie

EMMEN - Het Emmense bedrijf Senbis investeert de komende drie jaren samen met kennisinstellingen voor 6.6 miljoen euro in onderzoek naar duurzame kunststoffen via het project BIOTEKK. Het consortium kan daarbij op een ondersteuning van 3.3 miljoen euro rekenen vanuit het Just Transition Fund (JTF). Met dat geld gaat het project aan de slag om onze regionale economie verder te vergroenen en wordt er geinvesteerd in de werkgelegenheid van de toekomst.


Het gaat om een groot kennisontwikkelingsproject waarin Senbis samenwerkt met de kennisinstellingen RUG, WUR, TNO en NHL Stenden aan een innovatie die kansen en oplossingen biedt voor de omschakeling naar een groene economie. Het project BIOTEKK wil een oplossing ontwikkelen voor (micro)plasticvervuiling. Dit zou mogelijk zijn door de ontwikkeling van biologisch afbreekbare polymeren (plastics) en producten daarvan.

Gerard Nijhoving, directeur van Senbis licht toe: “Emmen is groot geworden door de industrie die zich richt op polyesters, nylon en garens. Dat is precies waar wij met dit onderzoek een duurzame toekomst voor willen ontwikkelen. Een belangrijk speerpunt is een alternatief voor polyester in onze kleding, dat is namelijk een gigantische bron van microplasticvervuiling. Kijk maar eens in de filters van je wasmachine of droger. Dat is enkel de fractie die je wel opvangt. De volumes zijn duizelingwekkend. Ik denk dat we een goede kans maken om met een oplossing te komen dankzij de unieke expertise die de verschillende partners meebrengen. Wat verder bijzonder is aan het project, is dat we AI gaan inzetten om ons onderzoek te versnellen en mee laten ‘denken’ over het ontwerp van de moleculen. Als deze innovatie lukt, dan heeft dat een wereldwijde impact en draagt straks iedereen verantwoorde kleding die, net als bluetooth, ontwikkelt is in Emmen.”

Gedeputeerde Willemien Meeuwissen: “In Drenthe staat vergroening en verduurzaming hoog op de agenda. We werken daarbij goed samen in het Noorden. Kennisontwikkeling zoals deze van BIOTEKK zijn nodig om de transitie naar groene economie vorm te geven. Ik hoop dat het een stimulans voor andere bedrijven is dat ik vandaag deze eerste JTF-subsidie in Emmen uit mag reiken.”

Wethouder Guido Rink: ”Prachtig dat de eerste JTF-subsidie in Drenthe binnen het innovatieve groene chemie cluster in Emmen als onderdeel van Chemport terecht komt. We zien steeds vaker bevestigd dat we een innovatief en aantrekkelijk ondernemersklimaat hebben in Emmen. Ik ben dan ook enorm trots dat ideeën als van BIOTEKK door samenwerking van diverse partijen in onze gemeente worden omgezet in praktische uitvoering.”

Aan de slag? Subsidies JTF in het najaar
De provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, de gemeente Emmen en de noordelijke arbeidsmarktregio’s willen ondernemers graag helpen om hun ideeën en projectvoorstellen voor het vergroenen en verduurzamen van onze regio verder te brengen.

Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen die kansen zien om hiermee aan de slag te gaan, kunnen contact opnemen met de gemeente Emmen via jtf@emmen.nl. Zowel de gemeente Emmen als de provincie Drenthe denken graag mee met de mogelijkheden voor jouw idee of oplossing. Voor meer informatie over de aankomende subsidies vanuit het JTF en vragen over het subsidieaanvraagproces kun je terecht bij gemeente Emmen via jtf@emmen.nl , of bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) via:

www.snn.nl/programma-jtf

Het Just Transition Fund
Het Just Transition Fund (JTF) is één van de meerjarige Europese subsidieprogramma’s. Het JTF, het 'fonds voor een rechtvaardige energietransitie', is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaaleconomische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, het programma voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Om deze overgang in Noord-Nederland te bereiken is 330 miljoen euro toegezegd tot 2027. Dit en komend jaar (2024) worden er meerdere subsidieregelingen opengesteld.

Samenwerking
Het JTF is uitgewerkt door de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie Noordelijke Arbeidsmarktregio’s - dit zijn de gemeente en UWV - en de drie noordelijke provincies). Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de JTF-subsidies uit.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda