Nieuwbouw voor beide basisscholen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen

EMMEN - De basisscholen Gerardus Majellaschool in Nieuw-Schoonebeek en de Sint Franciscusschool in Weiteveen worden allebei vervangen door nieuwbouw. Hiermee blijven de scholen in beide dorpen voor de toekomst behouden. Dat zijn de gemeente Emmen en onderwijsstichting Catent overeengekomen. De voorzieningen en de leefbaarheid in beide dorpen blijven hierdoor op peil en Catent kan de kinderen dicht bij huis onderwijs blijven bieden.


In 2021 is het huisvestingsplan voor alle scholen in de gemeente Emmen vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin was opgenomen dat de twee basisscholen in Weiteveen en Nieuw-Schoonebeek op termijn vervangen zouden worden door één nieuw schoolgebouw op een locatie tussen beide dorpen. Voor zowel schoolbestuur Catent als voor de gemeente had één nieuwbouwlocatie op dat moment de voorkeur op basis van leerlingenprognoses en kosten.

Twee toekomstbestendige scholen
Bij de bespreking van het huisvestingplan door de gemeenteraad werd duidelijk dat het verdwijnen van de basisschool uit de dorpen tot zorg leidde bij een deel van de inwoners. Daarnaast bleek dat een locatie tussen beide dorpen door verschillende wet- en regelgeving (Natura 2000 gebied/stikstofproblematiek) moeilijk te realiseren is. De gemeente is daarom in gesprek gegaan met het bestuur van Catent en de beide basisscholen. Er is besloten om te koersen op de bouw van twee nieuwe toekomstbestendige scholen; een in Weiteveen en een in Nieuw-Schoonebeek.

Extra geld beschikbaar voor de nieuwbouw van twee scholen
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de nieuwbouw 1,3 miljoen euro extra opgenomen in de begroting voor 2024. Voor de gezamenlijke nieuwbouw van de beide scholen was 3,5 miljoen euro gereserveerd. De bouw van twee nieuwe scholen is berekend op 4,8 miljoen euro.

De gemeenteraad behandelt de begroting op 6 en 9 november 2023.
Het schoolbestuur gaat vervolgens samen met alle betrokkenen aan de slag met de verdere planvorming. Het ontwerp en de bouw van de scholen duurt naar verwachting 2 tot 3 jaar.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda