Emmen investeert komende jaren fors in samenleving

EMMEN - De gemeente Emmen trekt in de komende jaren bijna € 20 miljoen uit voor nieuwe investeringen. Na enkele jaren met bezuinigingen en voorzichtig begroten staat Emmen er de komende jaren financieel gezond voor. Daarnaast zorgen enkele meevallers en extra middelen van het Rijk er voor dat de begroting voor 2024 een gunstiger resultaat kent dan eerder dit jaar werd verwacht. Ondanks de onzekerheden die vanaf 2026 op gemeenten afkomen, ziet het college voldoende mogelijkheden om de komende jaren te blijven investeren.

Wethouder René van der Weide is tevreden over de begroting: ‘In de afgelopen jaren hebben we er voor gezorgd dat we onze begroting heel goed op orde hebben. De doorgevoerde bezuinigingen en het voorzichtige begroten werpen nu zijn vruchten af. De meevallers en extra rijksmiddelen zorgen er voor dat er extra ruimte ontstaat om belangrijke plannen te realiseren. Zo gaat de schop in de grond voor de Greenwise campus, nemen we het Rensenpark onder handen, investeren we in het onderhoud van onze wegen, leggen we doorfietsroutes aan en komen we met concrete plannen voor de aanpak van het stationsgebied.

Ook gaan we aan de slag met de huisvesting van binnensportaccommodaties, bouwen we twee nieuwe scholen in Nieuw-Schoonebeek en Weiteveen en investeren we in het zwembad Klazienaveen en sportpark Bargeres. Ook investeren we in bestaanszekerheid van onze inwoners via onder meer het minimabeleid en via de doorbraakmethode, in ons jongerenwerk via onder meer de Angelslo Academy en het verder optimaliseren van de digitalisering bij en voor onze ondernemers. Ook is er in de begroting geld vrijgemaakt voor de aanpak van ondermijning en het versterken van de samenwerking met onze inwoners via Democratie Dichterbij. Daarnaast kiest Emmen er ook voor om in 2024 woonlasten voor inwoners via de OZB niet te verhogen.’

Tekorten 2026 en 2027

Voor 2026 en verder kiest het college er bewust voor om de begroting op dit moment niet sluitend te maken. Wethouder van der Weide: ‘Het verwachte tekort voor 2026 en de jaren daarna vindt het college te overzien. We hebben ruimte gevonden om ook in deze jaren te kunnen blijven investeren. Net als vrijwel alle andere gemeenten geven wij met deze begroting een duidelijk signaal af naar de provincie en het Rijk. Aan de ene kant wordt van gemeenten verlangd dat ze steeds meer taken oppakken en aan steeds meer wettelijke verplichtingen voldoen. Aan de andere kant wordt het structurele beschikbare budget voor gemeenten teruggeschroefd. Dit brengt gemeenten in een spagaat.’

De begroting 2024 wordt begin november in de gemeenteraad besproken.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda