Uitreiking Koninklijke onderscheiding 2016

EMMEN - Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2016 (de zogenaamde lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning) reikte burgemeester Bijl vanmorgen in de Grote Kerk in Emmen aan onderstaande personen een Koninklijke onderscheiding uit.

LON staat voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau)

1.De heer J.H. (Johan Herman) Berens, geboren 23-11-1961,
Kamerlingswijk w.z. 84 in Zwartemeer/LON

Vanaf zijn 12e jaar was decorandus lid van handbalvereniging Hurry Up uit Zwartemeer. Hij heeft zich hier altijd ingezet als vrijwilliger. De heer Berens is begonnen als speler en is vanaf 1989 bestuurslid van de handbalverenging. Hij heeft de functies bekleed van voorzitter, secretaris en penningmeester. In een periode dat de verenging in moeilijke tijden verkeerde, heeft decorandus zich ingezet om er weer een gezonde vereniging van te maken. Momenteel is handbalvereniging Hurry Up een tophandbalclub met veel aandacht voor de jeugdsport en goede sportopleidingen.

2.De heer G. (Gerard) Boels, geboren 30-8-1940,
Wilhelminastraat 56D in Emmen/LON

Decorandus was van 1998 tot 2006 namens het CDA gemeenteraadslid van de gemeente Emmen. In 2000 is hij korte tijd wethouder geweest. Ook daarna was hij voor het CDA actief o.a. als bestuurslid van de afdeling Emmen en lid van het Algemeen Bestuur Drenthe. Als eigenaar van een modezaak in Emmen was decorandus 50 jaar bestuurslid van middenstandvereniging Emmen, Emmen Vlinderstad en de Koepel. Daarnaast was decorandus twaalf jaar lang bestuurslid van de Kamer van Koophandel Drenthe.

3.De heer A. (Anne) Bos, geboren 22-1-1947,
Paul Krugerstraat 8 in Emmer-Compascuum/LON

Decorandus is vanaf 1994 vrijwilliger en (vanaf 2014) bestuurslid van MFC De Deele in Emmer-Compascuum. Daarnaast is hij sinds 1998 voorzitter en penningmeester van de Buurt- en Huurdersvereniging Nieuw-Leven en voorzitter van de Kulturele Kommissie Emmer-Compascuum. De heer Bos is actief lid en penningmeester van Shantykoor De Rundezangers en daarnaast penningmeester van de vereniging Dorpsbelangen in Emmer- Compascuum. Sinds 2009 is decorandus lid van de Federatieraad van de
Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe.

4.De heer A. (Annechienus) Botter, geboren 5-1-1948,
Van Echtenskanaal nz. 521 in Klazienaveen/LON

Sinds 1995 is de heer Botter lid van voetbalvereniging Zwartemeer. Eerst als speler en vanaf 1977 als scheidsrechter voor de vereniging en KNVB. Hij is leider geweest van zowel het eerste als tweede elftal. In 2001 is decorandus toegetreden tot het bestuur van de voetbalverenging, hier had hij de Technische zaken en later Accommodatiezaken in zijn portefeuille. Decorandus was medeoprichter (en daarna voorzitter) van de Stichting Vriendenclub vv Zwartmeer. Vanaf 1993 was decorandus kaderlid van de FNV en heeft in die rol o.a. actief in de Ondernemingsraad van diverse bouwondernemingen
deelgenomen. Ook was de heer Botter lid van de onderhandelingsdelegatie van de landelijke vakgroepraad voor de CAO-bouw. Ook op dit moment is hij nog lid van het team dat vele werklocaties bezoekt in de regio waar werknemers in de bouw geïnformeerd worden over allerlei arbeidsrechtelijke en sociale kwesties.

5.De heer J.B. (Johannes Bernardus) Gozefoort, geboren 30-10-1942,
Pastoor A.C. Damenstraat 25 in Klazienaveen/LON

Decorandus is meer dan 22 jaar penningmeester geweest van de R.K.
uitvaartvereniging In Christo Salus in Klazienaveen. Daarvoor was hij ongeveer 20 jaar penningmeester van de voetbalvereniging Zwartemeer in Klazienaveen. Sinds 1997 is de heer Gozefoort vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Horst. Hij is, samen met zijn vrouw, begonnen als vrijwilliger in het restaurant. Na zijn pensionering is decorandus maaltijden gaan bezorgen bij mensen die niet meer zelf konden koken. Sinds De Horst daarmee is gestopt, is hij gestart met het rijden op de ‘Horstbus’. Hij brengt mensen naar het zwembad, naar thuiswedstrijden van FC Emmen en naar vakantiehotels. Daarnaast is hij al jaren penningmeester van de Stichting Vrienden van De Horst.

6.De heer J. (Jannes) Jagt, geboren 6-10-1951,
Broekweg 61 in Klazienaveen/LON

Vanaf 1989 tot heden verzorgt decorandus de PR bij de Stichting Marathon Zuidoost Drenthe. Ook regelt hij dat er atleten uit Nederland, Europa en Mondiaal in Klazienaveen lopen om extra publiciteit te genereren. Om het loopfestijn goed te laten verlopen doet hij ervaring op bij wedstrijden in Nederland en Europa. De heer Jagt is vanaf 1991 tot heden als vrijwilliger journalist bij de Dorpskrant Klazienaveen waar hij het grootste deel van de artikelen verzorgt. Decorandus is ook de drijvende kracht geweest achter de sportverkiezing in Klazienaveen (1993-2002). Ook was hij lid van de
Werkgroep De Veenarbeider. Een initiatief voor de totstandkoming van een bronzenbeeld ‘De Veenarbeider’. Hij zamelde het geld in en onderhield hiervoor de contacten met de overheid en andere instanties.

7.Mevrouw G. (Grietje) Komdeur-Huigen, geboren 15-3-1943,
De Bovenkruier 4 in Klazienaveen/LON

Decoranda is vanaf 1977 in diverse functies actief binnen de Nederlands Christelijke Vrouwen Bond; in 1999 gewijzigd in Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging Passage. Passage is een vereniging van vrouwen die het belangrijk vindt om vanuit een christelijke levensvisie te werken aan (inter)nationale maatschappelijke vraagstukken. Mevrouw Komdeur-Huigen heeft hier verschillende functies bekleed als penningmeester en als secretaris; inmiddels is ze voorzitter. Daarnaast heeft decoranda bijna 20 jaar de
ledenadministratie verzorgt van de Gereformeerde Kerk in Klazienaveen.

8.De heer H. (Henk) Lanting, geboren 13-6-1938,
Kapelstraat 85 in Emmen/LON

Decorandus is vanaf 1965 actief als lid van de kerkenraad (ouderling) van eerst de Hervormde Gemeente Klazienaveen en daarna van de PKN kerk De Kapel in Zwartemeer. Vanaf 1998 is de heer Lanting actief voor de Protestantse Wijkgemeente Emmen-Centrum Kapel. Hij organiseert o.a. op zondag de autodiensten voor kerkleden en is actief bij veel hand- en spandiensten. Vanaf 1954 is decorandus lid van de Esdalruiters uit Emmen. Hij was hier meer dan 20 jaar voorzitter. Hij organiseerde concoursen en was jurylid. Door deze vereniging is hij benoemd als erelid, nu is hij nog actief in het klusteam. Ook was decorandus jarenlang actief als vrijwilliger bij het kind dagcentrum De Trans, hier begeleidde hij kinderen tijdens het paardrijden.

9.De heer H. (Hendrik) Naber, geboren 25-6-1930,
Beatrixstraat 114 in Emmen/LON

Vanaf de jaren ‘70 was decorandus lid van de kerkenraad en pastoraal medewerker van de Gereformeerde Zuiderkerkgemeente in Emmen. Daarnaast was de heer Naber meer dan 20 jaar vrijwilliger in de palliatieve terminale zorg. Hij werd via de Stichting Terminale Thuiszorg ingezet als vrijwilliger ter ondersteuning en/of vervanging van mantelzorgers bij terminaal zieken in thuissituaties in de regio zuidoost-Drenthe. Toen in 2006 het hospice ’t Huis van Heden werd geopend heeft decorandus hier zijn werk als
vrijwilliger voortgezet. Tot de zeer respectabele leeftijd van 84 jaar heeft hij dit met veel toewijding gedaan.

10.Mevrouw E.J. (Ellen Joan) Oostijen-Klaarmond, geboren 9-7-1952,
Sierduif 22 in Emmen/LON

Decoranda is 25 jaar vrijwilligster bij het Scheperziekenhuis in Emmen. Als gastdame draait zij haar diensten bij de informatiebalie, begeleidt zij patiënten naar de operatiekamer, dagbehandeling of verpleegafdeling. Lange tijd was zij coördinator van de dinsdaggroep van vrijwilligers en was zij verantwoordelijk voor de roosters en evaluatiegesprekken. Daarnaast was mevrouw Oostijen-Klaarmond meer dan 15 jaar vrijwilligster bij de afdeling Emmen van het Nederlandse Rode Kruis. Zij was als EHBO-er actief bij vele evenementen, de eerstehulppost van het Noorderdierenpark en bij reizen op het vakantieschip Henry Dunant.

11.De heer H.H. (Heine Heines) Rozema,geboren 22-1-1941,
Prinsenlaan 59 in Emmen/LON

Decorandus is vanaf 1976 tot heden werkzaam als vrijwilliger bij het CNV in de provincie Drenthe. Hij is actief als belastinginvuller, lid van het ledenhulpteam en controleur. Hij helpt leden van de vakbond bij het invullen van de belastingaangifte en is vraagbaak op het gebied van belastingen. Vanaf 2003 is decorandus vrijwilliger bij de rolstoelhockeyverenging ‘The E-team’ van de gehandicapten Sport Club. Daarnaast is de heer Rozema vanaf 1982 vrijwilliger oor de Protestantse Gemeente Centrum Grote Kerk. Hij verleent dministratieve ondersteuning en is coördinator/distribiteur van het kerkblad.

12. De heer C. (Cornelis)Schadenberg, geboren 9-12-1960,
Oringerbrink 68 Emmen/LON

Vanaf 1975 is decorandus trainer bij de Boksvereniging Emmen. Decorandus bokste in zijn topjaren bij de Nederlandse selectie en nam deel aan internationale toernooien. De heer Schadenberg is een gedreven trainer met passie voor de bokssport. Hij heeft activiteiten voor de vereniging verricht als coach, wedstrijdcoach, het uitvoeren van reparaties en het inkopen en verkopen van materialen. Sinds 2003 is de heer Schadenberg voorzitter van het bestuur van de Boksvereniging Emmen.

13.De heer H.J. (Hermannus Johannes) Schulte, geboren 23-5-1942,
Van Eklaan 9 in Nieuw-Schoonebeek/LON

Decorandus was van 1967 tot 1992 bestuurslid van gymnastiekvereniging de Tuutwilp in Nieuw-Schoonebeek. Ook is hij in 1967 begonnen als vrijwilliger bij de Parochie
St. Bonifatius in Nieuw-Schoonebeek. Hier was hij actief als misdienaar, acoliet, koster en lid van de tuinploeg. Gedurende 35 jaar was decorandus vrijwilliger bij de stichting Volksfeest Nieuw-Schoonebeek. Hij was betrokken bij het driedaagse volksfeest dat eens
per 5 jaar gehouden wordt. Vanaf 1970 is decorandus actief als vrijwilliger bij
voetbalvereniging Schoonebeek. In eerste instantie als elftalleider en coach, vervolgens als kantinemedewerker en ook nu nog maakt hij deel uit van de klussengroep. Ook voor het kinderkoor Viva la Musica uit Nieuw-Schoonebeek verrichtte decorandus jarenlang hand- en spandiensten. Vanaf 2014 is decorandus vrijwilliger bij het Dagcentrum De Beek. Hiervoor brengt en haalt hij ouderen met een lichamelijke beperking naar en van het dagcentrum.

14. Mevrouw J. (Jantje) Seubers, geboren 12-6-1943,
Laan van het Kwekebos 256 in Emmen/LON

Decoranda was enkele jaren vrijwilligster bij’ Vrouwen bellen Vrouwen’ in Drenthe. Een hulporganisatie voor vrouwen in nood. Vanaf 1990 tot heden is decoranda vrijwilligster bij de 8 maart Groep Emmen. Deze groep organiseert de Internationale Vrouwendag in Emmen. Bijna 10 jaar was mevrouw Seubers vrijwilligster bij de Stichting Terminale Thuiszorg en meer dan 6 jaar was zij bestuurslid van de Vrouwenraad Emmen. Van 2002 tot 2012 was decoranda actief bij Humanitas. Zij gaf extra ondersteuning aan kinderen van gescheiden ouders door als begeleider aanwezig te zijn bij bezoeken aan de ouders. Vanaf 2006 tot heden is decoranda vrijwilligster bij de Stichting Voedselbank
zuidoost-Drenthe. Zij bezoekt mensen en beoordeelt of aanvragers in aanmerking komen voor deze hulp. Vanaf 1983 is decoranda lid van de Werkgroep Feminisme en Theologie, waarvan de laatste 10 jaar als contactpersoon en penningmeester.

15.Mevrouw M.G. (Maria Geziena) Walde-Heijnen, geboren 3-11-1944,
De Hoven 9 in Zwartemeer/LON

Decoranda is vanaf 1989 tot heden vrijwilligster en sinds 2001 bestuurslid van de Zonnebloem, afdeling Zwartemeer. Zij bezoekt ouderen en organiseert activiteiten en uitstapjes. Daarnaast is zij vanaf 1997 vrijwilligster bij de Parochie H. Antonius van Padua in Zwartemeer. Zij doet o.a. schoonmaakactiviteiten, bracht jarenlang het parochieblad rond en helpt bij de parochiecontactdagen. Vanaf 1988 is mevrouw Walde-Heijnen lid van de toneelvereniging Zwartemeer. Zij is toneelknecht maar ook penningmeester. Daarnaast verricht zij voor deze vereniging verschillende andere activiteiten.
(ZIE OOK HET FOTOBOEK OP DEZE SITE)

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda