Uitreiking Koninklijke onderscheidingen 2017

EMMEN - Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2017, de lintjesregen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Z.M. de Koning, reikte burgemeester Eric van Oosterhout vanmorgen aan acht personen een Koninklijke onderscheiding uit. De bijeenkomst vond plaats in de Grote Kerk in Emmen.(LON staat voor Lid in de Orde van Oranje-Nassau en RON voor Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).


1.. Mevrouw J.E.M. (Hannie) Alting-Brouwer, geboren 01-08-1956, Prinsenlaan 34, Emmen/LON
Vanaf 2002 is decoranda lid van de programmacommissie van de Stichting Grote kerk Cultureel. Zij organiseert concerten in de Grote Kerk en is veranwoordelijk voor de PR. Ook organiseert zij lezingen over klassieke muziek voor leerlingen in het voortgezet onderwijs en is zij contactpersoon van de kerkelijke commissie Geloof, Cultuur en Samenleving. Daarnaast was zij betrokken bij diverse gemeentelijke commissies op het terrein van cultuur en initieerde zij het Korenoverleg in Emmen. Mevrouw Alting was één van de bepalende initiatiefnemers en de grote organisator om vanaf 2012 jaarlijks de Matthäus Passion op Goede Vrijdag in de Grote kerk uit te voeren.

2. De heer A.G. (André) Blaauwgeers, geboren 30-11-1952, Achterkamp 33, Schoonebeek/LON
Decorandus beheert een dierenparkje vanaf de oprichting in 1984 toen decorandus voorzitter was van Buurt en Belangenvereniging de Peel. Decorandus is een dierenvriend en zag kans op een braakliggend terrein van de firma Griendtsveen een dierenparkje te stichten. In 1985 is het parkje officieel geopend en kreeg het de naam ‘Griendtsveenpark’. Na 31 jaar is decorandus nog steeds een bevlogen voorzitter.

3. De heer J.D. (Jan Dirk) Huising, geboren 19-06-1956, Oosterstraat 22, Emmen/RON
Vanaf 1970 tot heden bekleedt decorandus diverse functies ten behoeve van de zwemsport. Hij zet zich op lokaal én internationaal niveau in voor Zwem- en Poloclub De Kikker en de KNZB. Daarnaast verricht decorandus diverse functies bij de wijkgemeente Emmen-Centrum Grote Kerk en is hij oprichter en bestuurslid van de Culturele Commissie. Decorandus is ook de oprichter van de Stichting ArchitectuurPunt Drenthe, hij organiseert lezingen, excursies en de Drentse Architectuur Prijs. Decorandus is ook medeoprichter van het maatschappelijk iniatief ‘Met een Korreltje Zand’. Dit initiatief had verschillende doelen: het tegengaan van verpaupering in de binnenstad, de verlevendiging van de stadsvloer en het genereren van opbrengsten voor de KWF kankerbestrijding.

4. Mevrouw M.C. (Mia) van Hebel-Schijf, geboren 02-02-1949, Boslaan 47, Emmen/LON
Decoranda is vanaf 1969 tot 1977 vrijwilliger geweest bij de Stichting Recreatie Gehandicapten. Ze ging mee als begeleider bij reizen voor personen met een beperking en inspecteerde eventuele bestemmingen om de geschiktheid te testen. Van 1982 tot heden is decoranda bestuurslid van en vrijwilliger bij De Goede Herder Parochie te Emmen-Erica. Ze reorganiseerde de ledenadministratie en ondersteunt het secretariaat, is lid van de Kindernevendienst en verricht taken voor de creche, de liturgie, de gezinsvieringen, de communie en de avondwake. Ook is ze lid van de lectorengroep en was voorzitter van het Interparochiaal Besturenraad (1996-2015). Thans is zij voorzitter van de locatieraad.

5.De heer A. (Hans) Kalter, geboren 02-09-1936, Laan van de Eekharst 539, Emmen/LON
Vanaf 1970 tot 1980 was decorandus oprichter, bestuurslid en fondsenwerver van de Stichting De Club van 100 van de SV Twedo te Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Van 1976 tot 1993 was decorandus fondsenwerver en medeorganisator van het wielerevenement De Gouden Pijl te Emmen. Hij heeft het evenement op de nationale wielerkalender gekregen en heeft tientallen sponsors aan het evenement weten te binden. Van 1980 tot heden is decorandus medeoprichter en bestuurslid van en vrijwilliger bij de Wildbeheereenheid Mars en Westerstroom. Hij is medeverantwoordleijk voor een gezonde wildstand in de regio en organiseert de reewildtellingen. Daarnaast voert hij overleg met gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en de politie. Decorandus is bovendien gehuldigd door de KNVB voor zijn jarenlange inzet als sponsorwerver van de BVO Emmen (thans FC Emmen).

6. De heer H. (Hendrik) Kloeze, geboren 27-09-1946, De Beeklanden 52, Schoonebeek/LON
Decorandus is sinds 2005 penningmeester van het Veenloopcentrum Weiteveen. Ook voor andere taken is hij beschikbaar, verricht hij hand- en spandiensten bij de Veenweek en de Bed and Breakfast van de stichting. In de periode 1991 t/m 2003 was hij penningmeester van voetbalverenging sc. Oranje, ervoor zorgdragend dat de vereniging op een financieel solide basis kon functioneren. Dit kwam goed van pas bij de fusie met Minjak, op 1 augustus 2004, toen beide voetbalverenigingen opgingen in voetbalvereniging SVV’04. Decorandus heeft zich ook ingezet voor Stichting ’t Veenland, waar hij na het penningmeesterschap administrateur werd van de stichting. Vanaf 2000 is decorandus betrokken bij verschillende activiteiten van de Bridgeclub Coevorden en ook voor de Bridgeclub Schoonebeek zet hij zich als bestuurslid al jarenlang in.

7. Mevrouw H. (Minie) Kootstra-Holties, geboren 07-03-1942, Liaslaan 11, Schoonebeek/LON
Decoranda is al bijna vijftig jaar vrijwilliger van het verjaardagsfonds van de Protestantse Gemeente Schoonebeek. Zij is de coördinator van dit fonds. Ook verzorgt ze hand- en spandiensten bij de jaarlijkse Roemenië-markt en is ze vijfentwintig jaar collecteleider geweest voor het Epilepsiefonds. Haar oom heeft ze jarenlang zorg en begeleiding verleend, toen hij werd opgenomen in De Bleerinck bleef zij hem trouw bezoeken.

8. De heer B. L. (Ben) Visscher, geboren 27-11-1928, Husingecamp 10, Emmen/LON
Vóór de oprichting van het betaald voetbal in 1985 was dhr. Visscher al actief als vrijwilliger van de amateurtak van wat nu FC Emmen heet. Op een breed terrein heeft hij zich ingezet: opbouw en onderhoud lichtmasten, onderhoud terrein reclameborden ophangen etc. Vóór zijn tachtigste stond hij gemiddeld zestien uur per week voor de ploeg klaar. Inmiddels is dat iets minder. Jarenlang was hij hoofdsteward; ook bij de TT in Assen is hij vele jaren steward geweest. Tot op de dag van vandaag is decorandus lid van de schoonmaakploeg, die wekelijks tribune en stoelen schoonmaakt.
UITGEBREIDE FOTOREPORTAGE IN HET FOTOBOEK VAN DEZE WEBSITE DIE U OOK KUNT BESTELLEN

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda