Koninklijke onderscheiding voor Roelof Hoving uit Exloo

VALTHE - Op zaterdag 14 oktober 2017 heeft burgemeester Jan Seton tijdens het 20 jarig bestaan van de Historische Vereniging Carspel Oderen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. De heer Roelof Hoving uit Exloo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Seton heeft hem de bijbehorende versierselen opgespeld.

De heer Hoving is vanaf de oprichting als vrijwilliger betrokken bij de Historische Vereniging Carspel Oderen. Al die jaren is hij voorzitter geweest tot volle tevredenheid van de overige bestuursleden. Hij draagt er aan bij dat de vergaderingen en de lezingen die hij voorzit tot een goed einde komen. Naast voorzitter is hij ook redactielid van het periodiek van de Vereniging, Spitwa(a)rk. Het is een periodiek waar men trots op mag zijn, dankzij de goede en waarheidsgetrouwe verhalen.

Als hoofdredacteur van het tijdschrift draagt hij zorg voor de kopij en de opmaak en weet hij alles op tijd bij de drukker en de verspreider te krijgen. Tevens was hij actief bij het tot stand komen van de boeken Oorlogssporen Borger-Odoorn en Verhalend Verleden. Ook was hij initiatiefnemer voor een standbeeld voor Max Douwes. Hij wist diverse fondsen aan te schrijven voor een donatie. Toen het bronzen beeld gestolen werd, pakte hij de draad weer op om het beeld te vervangen door een nieuw exemplaar.

Tenslotte zat de heer Roelof Hoving ruim 10 jaar als secretaris in het bestuur van de stichting Schaapskudde Exloo. Hij was een uitermate betrokken bestuurslid, nauwgezet en ideeënrijk. Deze kenmerken waren juist belangrijk voor het in stand houden van de schaapskudde. Voor het dorp Exloo is dit bijzonder belangrijk zowel vanuit een oogpunt van cultuurhistorie, natuurbeheer en toerisme.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda