Lintjesregen Gemeente Emmen

EMMEN - Vandaag werden weer onder valse voorwenselen dertien Emmenaren naar de Grote Kerk in Emmen gelokt om een Koninklijke onderscheiding opgespeld te krijgen. Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen had natuurlijk de eer om deze onderscheidingen namens de koning op te spelden.Voordat hij overging tot het opspelden van de lintjes sprak hij de dertien decorandes en hun begeleiding toe:


Van harte welkom in de Grote Kerk van Emmen voor ‘Lintjesregen 2018’.

Het is alweer mijn tweede Lintjesregen als burgemeester van Emmen en het doet me deugd dat ik vandaag meer lintjes mag uitreiken dan vorig jaar. Wat mij betreft mag het aantal elk jaar stijgen. Want ik kom in mijn werk heel veel inwoners tegen die al jarenlang actief zijn als vrijwilliger en wat mij betreft allemaal een lintje verdienen. Ik zal daar zo nog iets over zeggen.

Het heeft – zoals we dat altijd mooi zeggen - Zijne Majesteit behaagd vandaag 13 mensen uit onze gemeente te bedanken voor hun bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Zij krijgen alle 13 een Koninklijke Onderscheiding. Twee van hen worden zelfs geridderd!
Familie, vrienden en kennissen van deze dertien, kijken al maandenlang uit naar deze feestelijke dag. Zij zijn heel druk geweest met de voorbereiding. Want er komt nog wel wat bij kijken, het aanvragen van zo’n onderscheiding. Dat heeft u zelf mogen ervaren in de afgelopen weken.

Het duurde dit jaar ook nog extra lang voordat er duidelijkheid kwam, omdat de medewerkers van de Koning het nog even heel druk kregen met lintjes voor sporters van de Olympische Spelen. En lintjes voor raadsleden, die niet herkozen zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag gaan wij ook twee oud-raadsleden decoreren voor hun inzet voor de gemeente in de afgelopen jaren.

Voor familie, vrienden en kennissen van de 13 decorandi was het even heel spannend vanochtend. Zou hij of zij helemaal niets in de gaten hebben? Zou het lukken om diegene met een smoesje naar de Grote Kerk te lokken? En zou hij of zij het wel waarderen?

Want, laten we eerlijk zijn, ze vragen zelf niet om een lintje. Vrijwilligerswerk hoort er bij, is zo vanzelfsprekend voor hen. Daar schep je niet over op. Sterker nog, meestal weten ze wel één of meerdere andere mensen aan te wijzen die in hun ogen eerder een Koninklijke Onderscheiding verdienen dan zijzelf.

Ik ben er trots op dat er in onze gemeente zoveel mensen zijn, die zich inzetten voor de gemeenschap, op tál van manieren. Het is maar een kleine groep gegund om een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen. En wat ik net al zei: wat mij betreft wordt die groep nog veel groter. En reik ik nog veel meer onderscheidingen uit, ook gedurende het hele jaar. Want er zijn echt heel veel mensen in onze gemeente, die ervoor in aanmerking komen. Maar u, hier vooraan op de eerste rij, komt die eer toe vandaag! En ik ga beginnen met u, mijnheer Valke! Ik wil u verzoeken als eerste naar voren te komen.

De heer Johan Kasper Valke uit Emmen

De heer Johan Kasper Valke, voor u is het niet gemakkelijk om hier te staan. Hier in de kerk zijn, tussen veel andere mensen, kost u veel energie. Maar toch bent u er, en dat is ook typerend voor u. Want ondanks uw handicap en 100% afgekeurd zijn, bent u heel actief als vrijwilliger. En dat verdient veel respect!

U bent zeer betrokken bij de Stichting Treant Zorggroep. Daar zijn ze heel blij met u. Al sinds 1981 bent u vrijwilliger bij de commissie Vakantievoorzieningen van het Scheper Ziekenhuis. Dit is een onderdeel van de Personeelsvereniging. U was medeoprichter en bent tot op heden betrokken bij de aanschaf en het onderhoud van vakantiehuizen. Ook staat u huurders/collega’s met raad en daad terzijde.

Daarnaast bent u al jaren actief op het gebied van EHBO. Vanaf 1985 bent u materiaalbeheerder bij de EHBO-vereniging in Barger-Oosterveld. U zit ook namens de vereniging in het regionaal overleg. Ook bent u actief bij verschillende sport- en spelactiviteiten en op de achtergrond bij lessen op de vereniging.

U bent ook EHBO-er bij atletiekvereniging De Sperwers. U organiseert hier lessen op het gebied van bijvoorbeeld hartreanimatie. U ondersteunt ook een groep verstandelijk beperkte atleten.

Omdat u zich zo voor de samenleving inzet, ondanks uw handicap, is de heer Valke bij Koninklijk Besluit van 27 januari 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Pieter Albers uit Emmen

De heer Pieter Albers uit Emmen, geboren in Noordbarge en nu woont u aan de Sterrenkamp hier in het centrum van Emmen. Geschiedenis is uw passie. En als historisch geïnteresseerde heeft u onderzoek gedaan naar een vergeten stuk oorlogsgeschiedenis.

Pal over de grens van Groningen en Drenthe met Duitsland lagen vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw, vijftien vergeten Duitse concentratiekampen, de zogenaamde Emslandlager.

Gevangenen moesten dwangarbeid verrichten in het omringende veen. Tot 2004 was er nagenoeg weinig bekend over deze Emslandlager. Blijkbaar was elke herinnering aan die oorden van verschrikking geheel uit het geheugen van de grensbewoners verdwenen. U heeft als bevlogen geschiedschrijver uw bevindingen opgetekend in het boek ‘Gevangen in het veen’ en hiermee de Emslandlager weer op de kaart gezet.

Als lid van de Historische commissie Noordbarge zet u zich in om de historie van uw geboortedorp Noordbarge vast te leggen. U verzamelt zoveel mogelijk informatie over elk huis en zijn bewoners en gaat hierbij zo ver mogelijk terug in de tijd. Het verzamelde materiaal wordt vastgelegd in een boek. Ook levert u een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse inloopdagen voor bewoners en oud-bewoners.

U bent jarenlang actief geweest voor de Drentse Historische Vereniging:
U was redactielid van het Drents Genealogisch Jaarboek en het tijdschrift ‘Waardeel’ en hebt voor beiden diverse artikelen geschreven.

Voor familieleden heeft u genealogisch onderzoek gedaan; stambomen uitgepluisd. Als schrijver/genealogie onderzoeker heeft u dat onderzoek in een breder kader geplaatst: u verwerkt er gebeurtenissen en verhalen in, zodat de boeken ook interessant worden voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de plaatselijke historie.

Voor zijn belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven van Noordbarge is de heer Albers bij Koninklijk Besluit van 10 april 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Albert Doezeman uit Schoonebeek

De heer Albert Doezeman, u bent de eerste uit Schoonebeek die ik vandaag een lintje mag uitreiken. Maar niet de laatste, verklap ik maar alvast. U bent sinds 1980 vrijwilliger geweest bij en diaken van de Protestantse Gemeente Schoonebeek. U was kerkrentmeester en verrichtte hand-en spandiensten bij het jeugdgebouw van de kerk. Tot aan 2005 heeft u zich hiervoor ingezet.

Ook voetbalvereniging Minjak/S.C. Oranje te Schoonebeek kon vele jaren op u rekenen. U bent jarenlang vrijwillig geweest van de club. U was onder andere penningmeester van de jeugdcommissie. Ook bent u elftalleider geweest.

Vanaf 2004 bent u bestuurslid geworden van de verenging Dorpsbelangen en vanaf 2011 tot 2016 hanteerde u de voorzittershamer. Jarenlang hebt u zich ingezet om de leefbaarheid in Schoonebeek op peil te houden en waar nodig te vergroten. U deed dit met grote passie en gedrevenheid en op een professionele manier.

U werkt bij het Multi Functioneel Centrum Schoonebeek. U bent tot op heden in uw vrije tijd óók nog actief in het centrum: als voorzitter van de activiteitencommissie. U draait bardiensten én verricht hand-en spandiensten.

Voor zijn belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven van Schoonebeek is de heer Doezeman bij Koninklijk Besluit van 13 maart 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Bé Hoeksema uit Emmen (Weerdinge)

Een van de twee oud-raadsleden die vandaag een lintje krijgen, is de heer Bé Hoeksema uit Emmen, of beter gezegd: Weerdinge. U was fractievoorzitter voor Senioren Belang Noord in de gemeenteraad van Emmen vanaf 2014. Daarvoor bent u twee periodes raadslid geweest voor een andere partij: D66. Dit was van 1990 tot 1998.

Dat betekent dat u meer dan twaalf jaar raadslid bent geweest en dan komt u op grond van artikel 14 van het Ordereglement in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding.

Afgelopen maand hebt u afscheid genomen van de gemeenteraad van Emmen. De verkiezingsuitslag was een verrassing voor u. Een geen leuke. Want na jarenlange inzet heeft uw partij onvoldoende stemmen gehaald om terug te keren in de gemeenteraad.

U hebt zich tijdens alle raadsperiodes ingezet voor de woon- en leefomgeving van de inwoners. En natuurlijk vooral opgekomen voor de belangen van ouderen. U heeft er mede voor gezorgd dat er seniorensportcoaches in de gemeente zijn, die ouderen helpen om zo lang mogelijk te blijven bewegen. Daar mag u trots op zijn!

Voor zijn belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven is de heer Hoeksema bij Koninklijk Besluit van 23 april 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Gerrie van der Kolk uit Schoonebeek

De heer Gerrie van der Kolk uit Schoonebeek, u bent sinds 1983 bestuurslid en trainer van de Fietscrossvereniging The Derrick Crossers. Ook verzorgt u het onderhoud op de baan: grasmaaien, onkruid wieden, fietsen repareren, u draait er de hand niet voor om. U bent keurmeester en keurt alle banen van Nederland namens de Nederlandse Fietscross Federatie NFF. Sinds u met pensioen bent, bent u niet van de baan te krijgen en brengt u elk vrij uurtje door op de fietscrossbaan.

Ook bent u bestuurslid van de buurtvereniging Flintenpad/Kooikerlaan. Momenteel bent u voorzitter. Omdat u zich wilde inzetten voor de samenleving en de buurt en er geen buurtvereniging was, nam u al gauw het voortouw bij speciale gelegenheden en zorgde dat alles goed geregeld was. Uiteindelijk resulteerde dit in de oprichting van buurtvereniging Flintenpad waarbij u voorzitter werd en samen met enkele anderen het bestuur vormde. U bent nog steeds de man die in grote lijnen alles regelt, loopt altijd voorop en bent van grote waarde voor de buurtvereniging.

Ook bij de afdeling Zuidoost Drenthe van het Rode Kruis bent u actief als voorzitter. Maar u bent ook hier niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. U verplaatst ook de caravan voor evenementen, verhuist materiaal en zet zich in voor bevolkingszorg.

Bij de Rooms Katholieke Parochie H. Nicolaas bent u vrijwilliger bij de jaarlijkse actie Kerkbalans. Ook int u het abonnementsgeld voor het parochieblad en ondersteunt u het Vastenaktieproject, dat jaarlijks wordt gehouden.

Schoonebeek is blij met een vrijwilliger zoals u: dankzij uw doorzettingsvermogen en enthousiasme bent u een onmisbare schakel voor het verenigingsleven in Schoonebeek.

Voor zijn belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven van Schoonebeek is de heer van der Kolk bij Koninklijk Besluit van 9 maart 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Dina Nakken uit Schoonebeek
Naast uw werk als assistent-accountant heeft u ook veel vrijwillige activiteiten ontplooid. Inmiddels bent u gepensioneerd, maar nog steeds heel actief als vrijwilliger. Bij de Protestantse Gemeente Schoonebeek, voorheen de Hervormde Gemeente Schoonebeek, heeft u heel veel functies vervuld:

- Vanaf 1968 tot heden bent u redacteur van het Kerkblad: u verzorgt de redactie van het kerkblad, heeft contact met de drukker, zorgt voor het verzamelen en nieten van het blad, doet de abonneeadministratie, coördineert de bezorging en bent ook verantwoordelijk voor het financieel beheer
- Daarnaast bent u twaalf jaar lid geweest van de Jeugdcommissie
- En elf jaar scriba van de Kerkenraad
- U bent daarnaast medewerker van het kerkelijk bureau, houdt de ledenadministratie bij, verzorgt de financiële administratie, maakt de facturen op en verzorgt de administratie van de collectes. Samen met een groep dames maakt u ook kaarten, die binnen de kerk verkocht worden.

U bent ook actief bij oudheidkundige stichting De Spiker in Schoonebeek:
- Sinds 2002 helpt u mee bij de organisatie van tentoonstellingen, verzorgt u het sorteren en de archivering van de gegevens, voorwerpen en afbeeldingen. Anderen omschrijven u als een harde werker, meedenkend en met een heldere kijk op zaken.

Voor het maatschappelijk inzetten ten bate van de samenleving in Schoonebeek is mevrouw Nakken bij Koninklijk Besluit van 27 januari 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Gerda Niers-Meijer uit Schoonebeek

Mevrouw Gerda Niers-Meijer, ook u komt uit Schoonebeek. En net als mevrouw Nakken doet u veel voor de Protestantse Gemeente Schoonebeek. U hebt vanaf 1972 tot heden - dat is 45 jaar! - elke week op professionele wijze de gemeenteleden tijdens de zondagse eredienst begeleid op het orgel. U oefent wekelijks op het orgel in de kerk, om de liederen elke dienst weer foutloos te kunnen spelen.

Ook hebt u zich jarenlang ingezet voor de jaarlijkse vakantiebijbelclubweek voor kinderen die op de basisschool zitten. Maar liefst 25 jaar hebt u dit gedaan.

Twaalf jaar lang bent u ook ouderling geweest, van 2000-2012. U begeleidde de zondagschool en was daarnaast ook actief bij jeugdclubs en allerlei acties die voor de kerk belangrijk zijn.
Ook het verjaardagfonds kon op uw hulp en inzet rekenen. Ook dat heeft u 25 jaar gedaan. Iedere maand ging u envelopjes en verjaardagskaarten rondbrengen en ophalen.

Voor het maatschappelijk inzetten ten bate van de kerkelijke samenleving in Schoonebeek is mevrouw Niers-Meijer bij Koninklijk Besluit van 13 april 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Jantje Oosting-Nijmeijers uit Veenoord

Mevrouw Jantje Oosting-Nijmeijers uit Veenoord. Al bijna dertig jaar zet u zich in voor de Treant Zorggroep. Of beter gezegd: verpleeghuis De Horst. U bent begonnen op de afdeling activiteitenbegeleiding, bij het bloemschikken. En u hielp bij allerlei woonactiviteiten: knutselen, poffertjes bakken, spelletjes doen. De cliënten keken uit naar deze ochtenden! U assisteert bij het kerstdiner, de kerstmarkt en bij barbecues. Vanaf de nieuwbouw van de Horst in 2006 bakt u volgens rooster met andere vrijwilligers op elke afdeling pannenkoeken, die met smaak worden opgegeten!

Ook voor de KWF Kankerbestrijding bent u al jaren in touw: al sinds 1972 bent u collectant en u bent ook nog ruim vijf jaar bestuurslid geweest. Het Reumafonds is u ook zeer erkentelijk, al ruim twintig jaar zet u zich hiervoor in als collectant. Voor Dorpskrant De Schakel bent u ook al geruime tijd onmisbaar als vrijwilliger, ik zou bijna zeggen: een onmisbare schakel! Maandelijks bezorgt u de krant in een aantal straten in Veenoord.

Bij bloedbank Sanquin bent u onlangs ‘met pensioen’ gegaan: 65 maal heeft u bloed gegeven! Landelijke regelgeving geeft aan dat donoren vanaf 70 jaar geen bloed of plasma meer mogen geven. Dus ook namens alle patiënten die u een toekomst heeft gegeven, dank voor uw inzet! Voor uw bijzondere bijdrage aan het maatschappelijk leven is mevrouw Oosting -Nijmeijers bij Koninklijk Besluit van 29 maart 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Kas van Rieke uit Emmen

De heer Kas van Rieke uit Emmen. Al vanaf 1983 bent u betrokken bij de activiteiten van het koor van de Rooms-Katholieke Parochie De Goede Herder. U bent altijd beschikbaar als er gezongen moet worden, zoals bijvoorbeeld bij een begrafenis. Ziekenbezoek en het ophalen van mindervaliden staan ook op uw programma. Toen er in 2015 een enorme vluchtelingenstroom via Emmen naar Ter Apel trok, hebben verschillende kerken de handen uit de mouwen gestoken.

U heeft zich - samen met uw vrouw - als één van de eersten ingezet voor deze mensen. Om de drie weken stond u van ’s morgens 10 uur tot ’s avonds 01.00 uur in de stationshal met voedsel, kleding en informatie. De eerste maanden kwamen er honderden mensen aan, toen dat nog slechts enkelen waren besloten de kerken te stoppen.

Op 15 oktober 1996 hebt u De Bridgeclub de Rietlanden opgericht en nog altijd bent u actief: u organiseert en verzorgt de competitie en actualiseert de website, die u ook zelf heeft gemaakt! U verwerkt nog steeds alle scores van de 52 leden. Dat zijn per week 624 scores! U ondersteunt het verenigingsbestuur en regelt attenties voor uitzonderlijke prestaties op bridgegebied. Ook haalt en verzamelt u oud papier, waarvan de opbrengst naar de bridgeclub gaat.

Vanaf 2004 bent u verbonden aan het oratoriumkoor VOCE (Vereniging voor Oude muziek in Concerten Emmen). U bent medeoprichter en bestuurslid. U regelt subsidies, helpt bij het organiseren van zowel uitvoeringen als bij het zoeken naar solisten. Ook overlegt u met de dirigent en zorgt u dat de koorleden via de computer thuis kunnen oefenen. Voor zijn belangrijke inspanningen én het opvangen van kwetsbaren in deze samenleving is heer Van Rieke bij Koninklijk Besluit van 22 december 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Ton Schoo uit Nieuw-Dordrecht

De heer Ton Schoo uit Nieuw-Dordrecht. Ook van u hebben we afgelopen maand afscheid genomen als raadslid. U was vanaf 1998 fractievoorzitter voor DOP, de Drentse Ouderen Partij. Dat betekent dat u meer dan twaalf jaar raadslid bent geweest en dan komt u op grond van artikel 14 van het Ordereglement in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding.

Ook voor u was de verkiezingsuitslag verrassend. Ik weet dat het niet terugkeren in de raad u zeer geraakt heeft. U was er echt kapot van. Ik heb waardering voor uw inzet voor de gemeenteraad en daarmee voor alle inwoners van Emmen. Raadslid zijn kost veel tijd en inzet. Dit was af en toe moeilijk te combineren met uw rol als mantelzorger voor uw vrouw. En toch zette u zich met hart en ziel in voor met name het sociaal domein, de kwetsbare inwoners en ouderen.

Voor zijn belangrijke bijdrage aan het maatschappelijk leven van Emmen is de heer Schoo bij Koninklijk Besluit van 23 april 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Gerrit Sulmann uit Emmen

De heer Gerrit Sulmann uit Emmen, sinds 1994 bent u onlosmakelijk verbonden met het FNV! U heeft de afgelopen jaren een waslijst aan taken voor de FNV vervuld. Ga er maar even voor zitten:

• Twee jaar lang , vanaf 1994 , bent u secretaris van de bedrijfsledengroep Allied Signal geweest.
• Veertien jaar lang, vanaf 1996 tot 2010 bent u vakbondsconsulent geweest: u draaide wekelijks spreekuren, was derdelijns belangenbehartiger, maakte een intake voor de juridische dienst van de FNV en adviseerde leden en niet- leden bij problemen met de werkgever.
• Nog steeds bent u, sinds 1997, vrijwilliger bij de belastingservice.
• U was secretaris van de woonafdeling Zuidoost Drenthe (1999-2016).
• Ook was u lid van de cliëntenraad GAK/UWV (2000-2002).
• Lid van de werkgroep Uitkeringsgerechtigden gehandicapten en ouderen (UGO) was u van 2003 tot 2006.
• U was ook lid van de medezeggenschapsraad regio Noord. Dit betrof een medezeggenschapsraad waar vertegenwoordigers van zowel Cliëntenraden vanuit de WWB als Cliëntenraden van het UWV in vertegenwoordigd waren.
• U was ook lid en secretaris van de WMO-raad van de gemeente Emmen (2006-2010).
• En om deze lijst af te sluiten bent u sinds 2014 ook nog Budgethouder.

Naast al uw activiteiten voor het FNV bent u ook nog secretaris geweest van de cliëntenraad WWB van de gemeente Emmen (2004-2007) en bent u één periode raadslid geweest. Een jaar bent u ook voorzitter geweest van de cliëntenraad WWB. Sinds 2016 bent u actief als vrijwilliger bij de welzijnsorganisatie Sedna te Emmen. U bent coördinator en voorzitter van de belastinggroep.

Het leven liep voor u niet altijd op rolletjes. Wegens ziekte heeft u veel werkzaamheden op moeten geven. Maar u verveelt zich niet en heeft een nieuwe hobby gevonden: het ontwerpen en maken van robots! Ik heb begrepen dat u elke week een onderdeel met de post krijgt en zo uiteindelijk in twee jaar tijd een robot bouwt. En die heeft ook al een naam: Qubot! En die kan straks horen, dingen waarnemen en praten! Een mooie uitdaging, kan ik me voorstellen, om zo’n robot te bouwen! Ik vind het een knappe prestatie!

Voor zijn belangrijke inspanning én het stimuleren van anderen in de samenleving is heer Sulmann bij Koninklijk Besluit van 28 maart 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Rieteke van Luijt – Huisman uit Emmen

Mevrouw Rieteke van Luijt-Huisman, ook u komt uit Emmen. Tot voor een aantal jaren terug was u jarig op Koninginnedag! En nu zit u hier, op Koningsdag! Niet jarig, maar ik denk dat het vandaag ook een heuglijke dag voor u is. Uw lijst is zeker niet de kortste van allemaal én ook zeer internationaal! We kunnen u met recht een hoogvlieger noemen!

Ik begin met uw taken bij Radio Emmen, Radio TV Emmen of Streekomroep ZO!34 zoals het tegenwoordig heet. Hier hebt u uw sporen verdiend: u bent hier vrijwilliger en was van 1990 tot 1994 voorzitter. Sinds 1999 bent u lid van de Raad van Advies (1999 tot heden). U werkte niet alleen achter de scheremen: u was ook presentator en redacteur van o.a. het Zondagmiddagmagazine. Ook was u bestuurslid van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland.

U bent ook vrijwilliger geweest voor de Zonnebloem, afdeling Emmen Centrum, die zich net als de andere afdelingen in Nederland inzet voor mensen met een beperking. U bent vanaf 1998 tot eind 2012 voorzitter geweest. U hebt in die periode ook veel activiteiten begeleid en bezoekwerk gedaan.

Dan over naar het vliegen. Bij Vliegclub Westerwolde bent u sinds 1997 vrijwilliger en bestuurslid. U maakt deel uit van de groep havenmeesters, die het vliegverkeer op het vliegveld regelt en u maakt de roosters daarvoor. Tevens draagt u zorg voor het aanvragen van vergunningen en onderhoudt contact met de overheid. U bent ook redactielid geweest van het clubblad.

U zet zich ook in voor de recreatieve luchtvaart: bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart bent u vrijwilliger en bestuurslid. U bent als afgevaardigde namens vliegclub Westerwolde actief bij de afdeling Gemotoriseerd Vliegen en lid van het Overleg Standaardisatie MLA Vliegopleidingen. Tevens geeft u geluidscertificaten voor Microlight vliegtuigen uit.

U bent ook vanaf 2003 tot heden bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter van de European Microlight Federation, de EMF. Deze federatie heeft 65.000 leden. Daarnaast bent u auteur en redacteur van het boekje ‘MLA Flying in Europe’ dat informatie geeft aan Micro Light Aircraft –piloten die internationaal willen vliegen. Bij de Europe Air Sports, de EAS, bent u vrijwilliger en voorzitter. U vertegenwoordigt hier zowel de EMF als de KNVvL. Op basis van bovenstaande activiteiten die mevrouw van Luijt-Huisman lokaal, provinciaal en (inter)nationaal ten behoeve van de samenleving heeft verricht, wordt u bij Koninklijk Besluit van 1 februari 2018 benoemd tot RIDDER in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Wim Melenberg uit Emmen

De 13e en laatste die ik vandaag een lintje op mag spelden, heeft ook zeker niet de kortste lijst met werkzaamheden. De heer Wim Melenberg uit Emmen , al vanaf het jaar 2000 zet u zich in voor de Stenden Hogeschool. U hebt zowel bestuurlijk als inhoudelijk bij het HBO onderwijs meerdere functies bekleed. Uw internationale gerichtheid helpt jonge mensen bij het ontwikkelen van competenties. Zo begeleidt u bijvoorbeeld studentengroepen naar Europese instellingen, zoals bij het leerbedrijf in Burundi en Vietnam. Ook begeleidt u excursies naar buitenlandse instellingen, zoals bijvoorbeeld naar het Europees Parlement. Vanaf 2013 bent u voorzitter van de Raad van Advies International Business and Languages bij Stenden.

Ook voor de Bibliotheek Emmen hebt u zich jarenlang ingezet, van 2006 tot 2016.
U bent penningmeester geweest in het bestuur en trad aan toen de Stichting een aantal zeer moeilijke jaren achter de rug had, zowel financieel als organisatorisch. Onder uw leiding heeft de Stichting zich geheel hersteld en is nu een gezonde onderneming te noemen. Ook was u een voortreffelijk onderhandelaar bij de ontvlechting van de samenwerking tussen Biblionet en de Stichting Openbare Bibliotheken.

Bij de Gereformeerde Kerk in Klazienaveen heeft u zich vanaf 1983 ingezet als diaken en daarna – tussen 1989 en 1994 - bij de Protestantse Gemeente De Opgang in Emmen.

In zomer van het jaar 2005 ging een groep Nederlandse ondernemers uit Drenthe, leraren en studenten van Stenden University Emmen, Meppel, Groningen en Leeuwarden naar Malawi voor een studiereis. De slechte economische situatie die ze daar tegen kwamen, motiveerde hen om te kijken hoe je de armoede zouden kunnen verlagen. Hieruit is de stichting Microprojects ontstaan. Met behulp van uw kennis en steun heeft de Stichting Microprojects veel bronnen kunnen aanboren, subsidiegevers kunnen overtuigen en donateurs weten te vinden. U maakt vanaf 2007 deel uit van deze stichting.

U bewaakt voortdurend dat het geld voor de projecten op een goede en betrouwbare wijze wordt besteed, nadat deze fondsen stapsgewijs zijn overgemaakt naar Burundi. De laatste jaren immers is Burundi een dictatuur en is corruptie een bron van zorg. Uw werk is dus erg belangrijk voor de stichting! Niet alleen Stenden, ook het basisonderwijs kon op u rekenen. Voor het bestuursbureau Viviani/ vereniging Scala (PC Basisonderwijs) bent u twintig jaar vrijwillig bestuurder geweest. U hebt de financiële zaken van de schoolvereniging naar een hoger plan getild. Vanaf 2009 tot 2014 bent u penningmeester geweest en lid van de raad van commissarissen van Stichting Digitale Leerwegen Emmen en Nationale Coöperatie te Zwolle.

Sinds 2016 bent u betrokken bij de stuurgroep Zuidoost Drenthe- Vietnam. Deze stuurgroep heeft de regie in handen van een project, waarbij gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemers samenwerken. Deze samenwerking wordt ook wel aangeduid als Triple Helix. U bent één van de ondernemers in de groep. U heeft een vestiging in Hong Kong, van waaruit u ondernemers uit de regio adviseert om zaken te doen in China en heeft tevens een vestiging in Vietnam. Derhalve heeft u veel kennis op het gebied van cultuurverschillen tussen Nederland en een aantal Aziatische landen. En die kennis deelt u graag.

Vanaf 1994 tot 2003 bent u penningmeester geweest van Stichting De Horst. U toonde een grote verantwoordelijkheid en was uiterst bekwaam. Ook voor de Vereniging/ Stichting Hondsrugcollege bent u actief geweest als penningmeester en bestuurslid. U heeft het College door goede en minder goede periodes geleid, soms kritisch maar meestal positief. Voor Stichting Stadsbeelden Emmen bent u vanaf 1986 tot 1998 penningmeester geweest en nog steeds assisteert u bij het gereedmaken van de jaarstukken van de laatste jaren.

Ik sluit de indrukwekkende lijst af met de Stichting Kunstbeweging. Sinds 2014 bent u lid van de Raad van Toezicht van de Kunstbeweging. De stichting heeft als taak het organiseren, stimuleren en begeleiden van cultuureducatie op alle scholen (PO en VO). U zet zich met grote toewijding in om de organisatie professioneel te laten ontwikkelen.

Meneer Melenberg, u bent een duizendpoot en daarom - voor uw niet aflaatbare inzet voor een enorm scala aan maatschappelijke instellingen op nationaal en internationaal gebied - wordt u bij Koninklijk Besluit van 10 april 2018 benoemd tot RIDDER in de Orde van Oranje-Nassau.

(foto's Henk vasn Wieren)

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda