Onrust bij chauffeurs van Qbuzz Emmen

EMMEN - Er bestaat de nodige onrust bij de chauffeurs van Qbuzz over de plannen met het OV in Emmen. Op last van het OV bureau rijdt de Q-liner 300 weer dwars door de wijk Angelslo. De werkverdeling van de OV lijnen tussen Groningen en Drenthe is ongelijk verdeeld en er zijn plannen om lijn 1 Emmerhout ingrijpend te veranderen.


Naar chauffeurs wordt niet geluisterd, In een personeelsvergadering toegezegde oplossingen worden door Qbuzz na enkele dagen gewoon weer keihard ontkend. Chauffeurs in Emmen zijn het zat. Het vertrouwen is weg en de bereidheid om, desnoods via acties, te vechten voor behoud van het OV en de werkgelegenheid is groot.

Stadslijn 1 Emmerhout
Er zijn plannen om de route van lijn 1 ingrijpend te veranderen. Officiële berichtgeving en vastgestelde plannen hierover zijn er nog niet, maar de verwachting is dat er een groot deel van de route geschrapt wordt Alleen de route over de Houtweg en de Laan van het Kinholt blijft bestaan waarbij een doorsteek gemaakt wordt naar de wijk Angelslo. De stadsdienst Emmen laat al jaren een reizigersgroei zien. Aanpassing en schrappen in de dienstverlening zal geen positieve bijdrage leveren in de verdere ontwikkeling van de stadsdienst Emmen.

Werkverdeling OV Drenthe/Groningen
De werkverdeling van de OV lijnen tussen Groningen en Drenthe is ongelijk verdeeld. Steeds meer werk wordt gekoppeld aan de concessie Groningen en uitgevoerd door chauffeurs uit Groningen. Daarmee verdwijnt werkgelegenheid uit Emmen. Daarnaast zien de chauffeurs met lede ogen aan dat het OV bureau zich met nieuwe ontwikkelingen vooral richt op Groningen. Zoals de inzet van de elektrische en de waterstof bus en de invoering van de OV chip in Groningen.

Route lijn 300
De HOV Q-line 300 rijdt op last van het OV bureau weer door de wijk Angelslo. De lijn loopt daardoor zoveel vertraging op dat de dienstregeling niet meer waargemaakt kan worden. Chauffeurs voelen de druk om op tijd te rijden en dat gaat ten koste van de veiligheid voor passagiers en overige weggebruikers. Om tijd te winnen wil Qbuzz lijn 300 niet meer door Klazinaveen West laten rijden. Een andere optie is om Klazinaveen helemaal niet meer te bedienen met lijn 300. Wanneer de lijn wordt geknipt of losgekoppeld van Klazinaveen ligt het voor de hand dat er bezuinigd en geschrapt gaat worden in de OV voorziening naar Klazinaveen.

Wederom voor beide opties een verkeerde keuze. Het betekent verschraling van het OV in Drenthe mogelijk verlies van werkgelegenheid. Volgens de chauffeurs moet lijn 300 gewoon weer om de wijk Angelslo heen rijden, via de Dortsestraat zoals tijdens de omleiding van afgelopen jaar. De rit kon toen goed binnen de gestelde tijd gehaald worden. De Q-liner is geen stadsdienst en de wijk Angelslo is niet afhankelijk van deze lijn. Er zijn genoeg alternatieven, zoals lijn2 lijn 12, lijn 26 en lijn 626.

Oplossing
Voor de chauffeurs is het duidelijk wat er moet gebeuren en dit wordt via de medezeggenschap ook duidelijk aan Qbuzz voorgesteld. De werkverdeling moet beter tussen Groningen en Drenthe, investeren in de stadsdienst i.p.v. schrappen in de route van lijn 1, lijn 300 moet gekoppeld blijven aan Klazinaveen en vervolgens om de wijk Angelslo rijden. Daarnaast moet het OV bureau niet alleen oog hebben voor de provincie Groningen, maar ook investeren in goed Openbaar Vervoer in Drenthe en daarmee in de werkgelegenheid in de provincie.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda