Publiek Vervoer Groningen Drenthe gestart: op weg naar integraal vervoer

GRONINGEN - Vandaag, maandag 9 april, hebben Harald Bouman (voorzitter interim bestuur) en Jan Bos (directeur) samen met reizigers, vervoerders en medebestuurders het officiële startsein gegeven voor het publiek vervoer in Groningen en Drenthe. Vanaf vandaag wordt er intensiever samengewerkt aan een integraal vervoersnetwerk op het gebied van publiek en openbaar vervoer.


Dat betaalbaar en toekomstbestendig is en waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen.
Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken: de hubtaxi, buurtbus, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen. Zoals voor Wmo-pashouders, kinderen in het leerlingenvervoer en vervoer naar de sociale werkplaats. Voor het leerlingenvervoer verandert er dit schooljaar overigens helemaal niets.

‘De reizigers krijgen meer keuzevrijheid. De komende jaren werken wij namelijk intensief samen met onder andere de vervoerders. Niet alleen brengen zij reizigers naar de gewenste bestemming, zij werken ook samen met ons om efficiënter te reizen. Waar dat kan zullen ritten worden gecombineerd, rijden ze ook over de regiogrenzen heen en kunnen ze -als ze toch die kant uit rijden- elkaars reizigers meenemen. Dus komen we in de toekomst minder 'lege' busjes en taxi's tegen. Er worden zodoende minder onnodige kilometers gereden’, aldus Harald Bouman. Hij stond aan de wieg van Publiek Vervoer

Groningen Drenthe. ‘Het was niet vanzelfsprekend voor de gemeenten om samen te werken. Elke gemeente had haar eigen vervoerscontract afgesloten en heeft haar eigen beleid. Maar alle bestuurders zijn er van overtuigd dat we wel moeten samenwerken, omdat we voor de huidige reiziger het vervoer willen verbeteren. Iedereen die dat wil mee moet kunnen meedoen in de samenleving. Waar nodig met de juiste ondersteuning. Door samen te werken kunnen we het ook in de toekomst blijven aanbieden.’

Wmo-vervoer
Vanaf vandaag verzorgen de vervoerders Taxi Nuis, UVO Vervoer, DVG Personenvervoer en Connexxion | De Grooth Vervoer voor ruim 40.000 Wmo-pashouders het Wmo-vervoer in de beide provincies. Jan Bos vertelt: ‘In de afgelopen maanden is onder andere hard gewerkt aan de informatie richting de pashouders en het aanschaffen van nieuwe taxi’s en bussen. Alle vervoerders hebben een nieuw telefoonnummer (gratis) waarop de ritten besteld kunnen worden. Bij aanschaf van auto’s en busjes wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de instapmogelijkheden. Het is een hele operatie geweest waar iedereen zoals chauffeurs, rittenplanners, Wmo-consulenten en vertegenwoordigers van reizigers hard aan hebben meegewerkt. We zijn nog niet klaar, we blijven verbeteren, maar we zijn wel op weg!’
Meer informatie: www.publiekvervoer.nl

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda