VVD en PvdA op de bres voor buurt-/dorpshuizen en sportverenigingen

HOOGEVEEN - Dorps- en buurthuizen en sportverenigingen hebben het zwaar met de alsmaar stijgende energiekosten. Sportverenigingen zien zich gedwongen de contributie te verhogen en dorps- en buurthuizen blijven minder lang open om zo de kosten te verlagen. VVD en PvdA roepen het college van Burgemeester en Wethouders in Hoogeveen op de problemen binnen de gemeente Hoogeveen in kaart te brengen. Daarnaast willen de twee partijen weten wat het college wil doen om sportverenigingen en dorps- en buurthuizen toegankelijk en open te houden.


“Dorps- en buurthuizen en sportverenigingen krabbelen na de coronaperiode net weer een beetje op of ze krijgen de volgende klap te verwerken”, vertelt Wilco Kramer, raadslid VVD Hoogeveen. “De enorme energielasten zijn niet of nauwelijks op te brengen.”

“Zowel de sportverenigingen als buurt- en dorpshuizen spelen een belangrijke rol in de samenleving”, vertelt Stan van Eck, fractievoorzitter PvdA Hoogeveen. “Als sportverenigingen de contributie moeten verhogen, worden daarmee mensen uitgesloten. En als buurt- en dorpshuizen minder lang openblijven om de energielasten te drukken, gaat dat ten koste van de sociale samenhang in buurt of dorp.”

Sociale samenhang brokkelt af
“We praten hier niet over een denkbeeldige situatie”, gaat VVD-er Kramer verder. “De helft van alle sportverenigingen in Nederland moet de prijzen en contributie verhogen om het hoofd boven water te kunnen houden.”

VVD en PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Beide partijen willen weten of het college hun zorgen deelt dat de toegankelijkheid van de voorzieningen en daarmee ook de sociale samenhang onder druk komen te staan. Het college wordt opgeroepen te inventariseren hoe groot de problemen in Hoogeveen zijn. Ook willen de partijen weten op welke wijze het college sportverenigingen en dorps- en buurthuizen toegankelijk wil houden voor alle inwoners van gemeente Hoogeveen

“In Engeland gaan buurthuizen, met steun van de overheid, de komende winter juist extra open. Bewoners van een wijk of buurt kunnen er letterlijk en figuurlijk terecht voor een warme plek”, vertelt PvdA-er Van Eck tot slot.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda