Miljoenen extra voor karakteristieke panden in Drenthe

ASSENM - De provincie Drenthe wil zich blijven inzetten voor het behoud en de herbestemming van karakteristieke panden in Drenthe. De provincie stelt via de regeling Subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit 2017-2020


Doel is om karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door herbestemming te stimuleren. Gedeputeerde Cees Bijl: “Ervaring leert dat deze regeling een positief effect heeft op de economie en werkgelegenheid. Een herbestemd karakteristiek pand biedt weer mogelijkheden voor wonen, werken en verbetering van de leefomgeving. Daarnaast biedt herbestemming een uitgelezen kans voor leerlingen om praktijkervaring op te doen in de (restauratie)bouw”.

Vervolg op succes vorige regeling
De nieuwe "Uitvoeringsregeling subsidie behoud/herbestemming karakteristiek bezit in Drenthe 2017-2020" is een vervolg op de succesvolle regeling die liep van 2013 tot 2016. Een paar mooie herbestemmingsvoorbeelden uit die periode zijn:
van kerk (Willibrordkerk) naar cultuurpodium VanSlag Ontmoetingen in Borger
Deze rijksmonumentale kerk stond jaren leeg totdat een inwoner van Borger de “handschoen” oppakte en de kerk een nieuwe functie gaf voor Borger en wijde omgeving. De kerk is nu een cultuurpodium, grandcafé, congrescentrum, theater en muziekpodium.

De plek voor samenkomsten waar cultuur de bindende factor is; van agrarische boerderij naar zorginstelling in Ruinerwold. Na jaren van leegstand is het de eigenaar gelukt aan deze rijksmonumentale boerderij uit begin 17e eeuw een herbestemming te geven in de vorm van appartementen voor ouderenzorg (Huize P.R. Derks).
Subsidie aanvragen

De nieuwe regeling loopt van 2017 tot 2020 en biedt eigenaren van gebouwd erfgoed de gelegenheid om afhankelijk van het type monument een subsidie in de vorm van een geldbedrag en/of een subsidie in de vorm van een laagrentende lening aan te vragen in behoud en/of herbestemming van hun pand. Subsidie aanvragen kan per 1 juni voor behoud of herbestemming van een rijksmonument, een provinciaal monument, een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda