Glasvezel zorgt voor tevreden bijen en vlinders

ASSEN - Wat hebben de aanleg van kilometers glasvezel in Drenthe te maken met boerenlandvlinder en bijen? Heel veel! Afgelopen week werd op Twitter gevraagd waarom de openliggende bermen, voor de aanleg van glasvezel, weer ingezaaid werden met een grasmengsel.

De tipgeefster riep op om dit met een bloemenmengsel in te zaaien, want dit draagt bij aan biodiversiteit en is daarmee goed voor de bijen en vlinders. Gedeputeerden Henk Brink en Henk Jumelet zetten onder het motto ‘één en één is twee’ de tip om in concrete actie.

Aanbieding voor gemeenten
De provincie Drenthe biedt alle twaalf gemeenten aan om 50% van de meerkosten voor een bloemenmengsel, bij de aanleg of herstel van bermen, te betalen. Gedeputeerde Henk Brink: “We kunnen lange beleidsnota’s schrijven over hoe we inzetten op versterken van biodiversiteit of we kunnen het gewoon doen. In Midden-Drenthe worden kilometers bermen opengehaald voor de aanleg van glasvezel. Ik dank de tipgeefster voor de suggestie. We hebben direct contact opgenomen met de Gemeente Midden-Drenthe om te kijken of we nog een combinatie kunnen maken met een bloemenmengsel.”

Motie Boerenlandvlinders
Tijdens de Statenbehandeling van de voorjaarsnota is unaniem ingestemd met een motie voor behoud en bescherming van boerenlandvlinders. Het college heeft de opdracht gekregen een plan van aanpak te ontwikkelen voor de versterking van biodiversiteit en voor het behoud van boerenlandvlinders, bijen en andere bedreigde insecten. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Het stimuleren van ecologisch bermbeheer is één van de opdrachten die we hebben meegekregen. Vandaag hebben we weer een vervolgstap gezet.” De provincie Drenthe gaat volgende week in gesprek met gemeenten om deze regeling aan te bieden en uit te voeren.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda