Gelijke kansen in Zuid- en Oost-Drenthe

ASSEN - De Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is een samenwerking tussen vijf gemeenten, twee provincies en de Rijksoverheid. Deze overheden leggen samen 60 miljoen euro op tafel. Zo gaan het Rijk en de Regio samen geld steken in de brede welvaart in de regio. Om de brede welvaart in de regio te verbeteren is een gezamenlijke aanpak nodig. Maar liefst zes ministeries hebben zich verbonden aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Om de brede welvaart in de regio te verbeteren is een gezamenlijke aanpak nodig. Maar liefst zes ministeries hebben zich verbonden aan de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Deze ministeries gaan samen met vijf gemeenten in Drenthe en Overijssel aan de slag om de situatie in de regio blijvend te verbeteren. Op woensdag 1 november vond de ondertekening van het convenant plaats door demissionair minister De Jonge van ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De ondertekening van de Regio Deal in Ede: Jeroen Hartsuiker, Erik Bos, Willemien Meeuwissen, Hugo de Jonge, Erwin Hoogland, Peter Cool en Raymond Wanders (fotograaf: Freek van den Bergh).

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de volgende contactegevens: 06 - 55 48 62 81 (uitsluitend voor de pers) of regiodealZO@drenthe.nl

Privacy

We vinden privacy en transparantie erg belangrijk. De gegevens die we gebruiken voor deze mailing verstrekken we daarom niet aan derden en gebruiken we ook niet voor andere doeleinden.
Op de website vindt u onze volledige privacyverklaring.

Wilt u geen persberichten meer ontvangen?
Geen probleem, dan kunt u zich uitschrijven door op ‘afmelden’ onderaan deze e-mail te klikken.

Willemien Meeuwissen (gedeputeerde provincie Drenthe en voorzitter van de stuurgroep):
‘De inwoners in de regio verdienen een blijvende investering. Het is mooi dat we dat in samenwerking met zo veel partijen kunnen doen. Overheid, onderwijs, ondernemers en ook maatschappelijke organisaties. We gaan ook inwoners samenbrengen bij de plannen. Zo bouwen we aan een samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. Dat is heel belangrijk voor een goed resultaat. De ambitie van de regio is dat de kansen van de kinderen die nu opgroeien, in de toekomst gelijk zijn aan leeftijdsgenoten in de rest van Nederland.’

Succesvolle samenwerking

De aanpak is vier jaar geleden gestart met een bedrag van 40 miljoen euro. Nu gaat de samenwerking verder met nog eens een bedrag van 60 miljoen euro. Hiermee willen de partijen zorgen dat de kinderen die nu opgroeien in de regio over 30 jaar dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten in de rest van Nederland. De samenwerkende partijen zijn zes ministeries, twee provincies, vijf gemeenten, scholen, zorg- en maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en bedrijfsleven.

Werken aan kansengelijkheid en brede welvaart

Het nieuwe plan werkt aan meer kansengelijkheid en brede welvaart in de regio. De aanpak is speciaal bedoeld voor een aantal groepen inwoners: kinderen, jongeren, ouderen en ondernemers.
In het plan van aanpak wordt gekozen voor vier thema’s. De ontwikkeling van deze thema’s zorgen samen voor een versterking van de brede welvaart. De thema’s zijn: leven lang ontwikkelen, zorg en welzijn, structuurversterking van de economie en een aantrekkelijke regio. Een mooi voorbeeld is het project ‘Kansen4Kinderen’ om kinderen een eerlijke kans op talentontwikkeling te geven. Op dit moment doen meer dan 90 basisscholen mee aan dit project.

Resultaat op straat

Met de nieuwe gelden voor de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II worden nieuwe projecten gemaakt en betaald. Die projecten worden in de komende jaren ontwikkeld om de kansengelijkheid van inwoners te verbeteren. Ze ondersteunen de duurzame ontwikkeling en meer welvaart in de regio. Daarbij krijgt iedereen de kans om zich te ontwikkelen en te bloeien. Uitkomsten zijn dan concreet: minder kinderen in armoede, een stijgend gemiddeld inkomen en een betere werkgelegenheid.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda