Vogelshow vogelvereniging Ons Eigen Kweek geslaagd

ZWARTEMEER – het afgelopen weekend was het clublokaal van de vogelvereniging Ons Eigen Kweek aan de Plaatsen in Zwartemeer weer omgetoverd tot een prachtige tentoonstellingszaal voor de jaarlijkse onderlinge vogeltentoonstelling.

Hier weden door een dertien leden ruim 200 vogels ingebracht. Nadat de jury de zeker niet gemakkelijke taak had om de kampioenen er uit te halen konden de prijzen voorafgaande aan de officiele opening de prijzen worden uitgereikt Door voorzitter Bennie Klonne en secretaris Frits Rocks en als eerste werd jeugdkampioen Jarmel Tieck gehuldigd.

Ook in Zwartemeer werden de kampioenen op de gevoelige plaat vastgelegd.

Voorste rij v.l.n.r. Dylan Pomp, Henk Smeman en Jarmel Tieck. Achter v.l.n.r. Frits Rocks, Frans Klönne, Bennie Falke, Bennie Klönne en Johannes de Vries. Foto Bennie Wolbers)

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda