Open Nationale Vogelshow in Nieuw-Amsterdam

NIEUW AMSTERDAM - Het tentoonstellingsseizoen van Drenthe start in Nieuw-Amsterdam. In week 43 wordt door vogelvereniging Ons Genoegen Nieuw- Amsterdam/Veenoord e.o. de Open Nationale Vogelshow georganiseerd. Een prachtige vogelshow met veel soorten vogels, vertelt secretaris Mettinus Doldersum.


‘We verwachten ongeveer 80 inzenders die rond de 700 wedstrijdvogels insturen en daarnaast nog circa 150 vogels voor de hobbymatige verkoopklasse.’ Op en afbouw wordt gedaan door meerdere vrijwilligers / leden van v.v. Ons Genoegen. Keuring van de vogels wordt gedaan door erkende keurmeesters van de NBvV.


Alle leden van de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers) mogen aan de tentoonstelling deelnemen. Het secretariaat van de show wordt gevormd door secretaris Mettinus Doldersum en penningmeester Tom Luth. Zowel het reglement als het inschrijfformulier is op de website van de vereniging beschikbaar, maar kan ook per email of telefoon worden opgevraagd. ‘Inschrijfformulieren kunnen per email, maar ook per post naar geïnteresseerde liefhebbers worden verstuurd’ licht secretaris Mettinus Doldersum toe.

‘Mensen uit de buurt mogen ook langskomen om het formulier op te halen. Indien gewenst helpen we ook bij het invullen van het formulier. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig om een mooie show neer te zetten. Een goede organisatie, een mooie rolstoeltoegankelijke accommodatie en een mooie catalogus.

Daarnaast zijn ook de inschrijfkosten niet hoog. Een bezoek brengen aan de show is zelfs gratis.’ Ook heeft de vereniging veel aandacht voor dierenwelzijn. Aan de deelnemers van de cursus Surveillant NBvV wordt de mogelijkheid geboden om de praktijkopdracht tijdens de Open Nationale Vogelshow te doen.


Evenement: Open Nationale Vogelshow
Locatie: Multicultureel Centrum De Schalm
(Ringlaan 54, 7833 CE Nieuw-Amsterdam)
Inbrengdatum vogels: 24 oktober 2018
Openingstijden: 26 oktober 2018 van 19:30 tot 22:00 uur
27 oktober 2018 van 10:00 tot 22:00 uur
28 oktober 2018 van 10:00 tot 15:00 uur

Entree: Gratis
Inlichtingen: Mettinus Doldersum, 0591-553155, mdatv@outlook.com
Tom Luth, 0591-551662, tomenchrista@hotmail.nl
www.vogelverenigingnwamsterdam.nl

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda