IPSO Inloophuis Sigrid’s Garden in Emmen bedreigd in voortbestaan

EMMEN - Een groot aantal IPSO Inloophuizen verkeert in financieel noodweer door de coronacrisis. De inkomsten zijn onder andere afhankelijk van de SamenLoop voor Hoop in onze regio. Tijdens dit 24 uur durende wandelevenement komen jaarlijks duizenden mensen in actie voor onder andere het inloophuis. Vanwege de coronacrisis konden de 40 Samenlopen die dit jaar zouden plaatsvinden, niet doorgaan. Het gevolg is dat inloophuizen nu minder geld ontvangen en moeite hebben het hoofd boven water te houden.


Inloophuis Sigrid’s Garden heeft het hierdoor zwaar. Om ervoor te zorgen dat de inloophuizen de coronacrisis doorstaan, komen zij in actie. Niet alleen dit jaar, maar ook de komende jaren willen wij graag klaar staan voor de mensen die getroffen zijn door kanker op welke manier dan ook.
Via https://acties.kwf.nl/fundraisers/inloophuissigridsgarden zamelen we geld in op diverse manieren.

Onmisbare plek: Dat het belangrijk is dat ons inloophuis blijft bestaan, staat als een paal boven water. Het inloophuis is een onmisbare plek voor (ex-)kankerpatiënten. In Nederland leven zo’n 1 miljoen mensen met en na kanker. Daar waar het in het ziekenhuis draait om het fysieke herstel, zorgt het inloophuis voor de emotionele nazorg. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen, een luisterend oor te vinden en afleiding te zoeken.

Regie over je leven: Christa heeft borstkanker.

Juli 2012: Mijn 3e diagnose kanker. Deze keer borstkanker. Een heftig traject met meerdere operaties, chemo's, complicaties, bestralingen. Het vermengde zich met flashbacks uit 2007/2008...Sigrid's traject. Emotioneel niet meer te behappen. Dan mijn stap naar binnen in het inloophuis, die ik de jaren ervoor niet kon of wilde zetten, te confronterend. Ik heb het uiteindelijk ervaren als een warm bad met lotgenoten, professionele gastvrouwen, gezellige activiteiten, lezingen, psychische zorg van het Behouden Huys.

Gedachten gaan terug: In haar laatste week, juni 2008 zei Sigrid (27): "Vergeten jullie me niet?". Sigrid's Garden laat haar nu al 12 jaar 'doorleven'. Symbolisch doet ze wat zij in haar leven deed: "een hand uitsteken naar de ander die het nodig heeft"....

Ik ben trots en dankbaar dat in de regio Sigrids lotgenoten en naasten steun vinden in haar nagedachtenis. Het is heel dubbel want als moeder mis ik elke dag haar aanwezigheid, liefde en wijsheid.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda