Wat is de invloed van corona op de Drentse zorgconsument?

EMMEN - Al ruim anderhalf jaar beheerst corona het dagelijks nieuws. Zorgbelang Drenthe, dat opkomt voor de belangen van alle zorgconsumenten in Drenthe, onderzoekt welke betekenis corona heeft voor de inwoners. De uitkomsten van het onderzoek neemt de maatschappelijke organisatie mee in haar gesprekken met onder meer de Drentse ziekenhuizen en huisartsen en de provincie.


“Mag een huisarts een afspraak weigeren met iemand die niet gevaccineerd en niet getest is? Mag een zorginstelling eisen dat bezoek gevaccineerd of getest is? Het zijn enkele voorbeelden van de vragen die we stellen in een groot onderzoek onder de inwoners van Drenthe”, vertelt Danny Wiekens, projectmedewerker Zorgbelang Drenthe. “Ook stellen we vragen over uitgestelde zorg.”

Achterste van de tong laten zien

“Op Twitter en Facebook vliegen de meningen je om de oren, maar is dat daadwerkelijk de mening van de Drent”, zo vraagt Wiekens zich af. “Als belangbehartiger willen we ons niet baseren op geluiden op social media. Met ons onderzoek verwachten we een reëler beeld te krijgen.”

De vragen in het onderzoek van Zorgbelang Drenthe gaan niet alleen over de plichten van de consument, maar ook over de rechten. “Mag een consument eisen dat zijn of haar zorgverlener gevaccineerd is en dit ook aantoont, is bijvoorbeeld ook een vraag die we stellen.” Wellicht nog pittiger is de vraag over het uitstellen van planbare zorg. Eén van de antwoordmogelijkheden geeft aan dat planbare zorg alleen uitgesteld mag worden voor acute corona-patiënten die gevaccineerd zijn. “Wij nemen als belangenorganisatie geen standpunt in, maar we willen wel graag dat deelnemers aan het onderzoek het achterste van hun tong laten zien”, licht Wiekens toe.

Het onderzoek van Zorgbelang Drenthe beperkt zich niet tot vragen over corona en zorg, maar gaat ook over de invloed van corona op de samenleving als geheel. Deelname aan het onderzoek is mogelijk via: www.bit.ly/coronadrenthe

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

Uw banner op onze website? Vraag hier meer informatie aan!

Agenda