WW daalt verder in Drenthe

EMMEN - In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe. Tekorten in de ICT bieden kansen voor werkzoekenden. Er zijn verschillende manieren om de personeelstekorten aan te pakken, zoals omscholingstrajecten.

Verdere afname WW in juli

Eind juli ontvingen 4.146 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Drentse beroepsbevolking. In juli nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe met 3,2% (-137 uitkeringen) af. De afname van de WW in juli deed zich in veel sectoren voor. De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit de bouw en uitzendsector. Vanuit het onderwijs was er deze maand een lichte toename van de WW door aflopende jaarcontracten voor de schoolvakanties. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Drenthe 3,0% lager.

Ook landelijk nam afgelopen maand het aantal WW-uitkeringen af. Eind juli telde Nederland 151.967 WW-uitkeringen (1,5% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 627 minder dan in juni (-0,4%). Vorig jaar telde Nederland in juli 156.636 WW-uitkeringen. Daarmee daalde de WW in Nederland op jaarbasis met 4.669 uitkeringen (-3,0%).

Veel kansen in ICT in Drenthe

De vraag naar ICT’ers is ook groot. Momenteel staan er in de provincie Drenthe 250 vacatures open voor ICT-beroepen, onder andere voor softwareontwikkelaars en securityspecialisten. Bovendien is de arbeidsmarkt voor deze beroepsgroep zeer krap in heel Nederland. Voor werkgevers is – en blijft – het dus moeilijk om personeel te vinden. Vooral hbo- en universitaire vacatures zijn moeilijk te vervullen.

Oplossingen voor mismatch in ICT

Werkgevers zoeken werknemers met recente ICT-vaardigheden, omdat nieuwe ontwikkelingen en technologieën elkaar snel opvolgen. Dit vraagt flexibele werknemers die constant bijleren. Er zijn vooral vacatures voor hoogopgeleide medewerkers die voltijd willen werken. En dat terwijl ICT’ers met een WW-uitkering vaak middelbaar opgeleid zijn en lang niet altijd een voltijdbaan zoeken. Daarnaast werken er relatief weinig 55-plussers in de sector, terwijl ICT’ers langer door willen werken na hun pensioenleeftijd (49%) dan gemiddeld (33%).

Hier liggen mogelijkheden om de personeelstekorten aan te pakken. Bijvoorbeeld via omscholingstrajecten, een kortere werkweek en het in dienst houden van medewerkers na hun pensioenleeftijd. De regionale WerkgeversServicepunten bieden werkgevers hierbij ondersteuning en advies. Zo denken ze mee over oplossingen voor wervingsproblemen, dragen kandidaten aan en creëren samen mogelijkheden voor zij-instromers in de ICT.

Het volledige rapport ICT in Beeld vindt u op Personeelstekort in ICT blijft, ondanks toename aantal ICT’ers (werk.nl).

Regionale verschillen

In juli nam de WW af in alle drie de noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar was overal in het Noorden een afname van het aantal WW-uitkeringen te zien.

  • UWV verstrekte eind juli in de provincie Groningen 5.214 WW-uitkeringen; 0,7% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind juli 0,3% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Friesland nam in juli af met 3,2% tot 5.359. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 5,4%.

Voor een voetnoot gebruik je Variant 1

Regionale_nieuwsflits_arbeidsmarkt_provincie_Drenthe.pdf

Vraag naar ICT-ers-1.png

Landkaart Maand Arbeidsmarktregio.png

Landkaart Jaar Arbeidsmarktregio.png

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda