Vaderlandse geschiedenis met een kwinkslag

EMMEN - In zijn verzenbundel Licht over Nederland kiest Gezienus Omvlee zijn 101 hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis. Bij de dichter uit Odoorn is een kwinkslag nooit ver weg. Hij laat het licht schijnen over verworvenheden, mislukkingen en successen, met tongue-in-cheek, als hij dicht over ontstane mythologie rond Jan van Schaffelaar, Michiel Adriaanszoon de Ruyter, Pim Fortuyn, het meisje van Yde, Aletta Jacobs, Mata Hari, koningin Wilhelmina en anderen.


Religie, politici, vorsten, oorlogen, verraad en verzet komen voorbij. Achter de luchtige toon klinkt oprechte verontwaardiging, in de wetenschap dat boosheid niemand verder helpt.

De illustraties van Hanneke Haverkate-Brandsma onderstrepen de – oppervlakkig bezien – pretentieloze light verses. De bundel wordt zaterdag 27 november om 14.00 uur gepresenteerd in DeOringer Stee in Odoorn.

Licht over Nederland is een uitgave van Ter Verpoozing in Peize. 114 pag. ISBN/EAN: 978-94-92546-93-7 en kost 17,50. Het boek is verkrijgbaar bij de auteur, Ter Verpoozing in Peize en bij de boekhandel.

Reacties

Fotoboek

Social media

Advertenties

RAPIDE Internet

Agenda